Vad är ljus?

Elkedjan & OSRAM
reder ut de vanligaste ljustekniska begreppen.

Med ljus menar vi elektromagnetisk strålning som uppfattas av ögat. Människan uppfattar en mycket liten del av den totala strålningen.

 

Ljusfärg - Kelvin (K)

Den upplevda ljusfärgen beskrivs med hjälp av färgtemperaturen. En vanlig glödlampa med varmtonat ljus har en färgtemperatur på 2700 K.

Varmton: <3300 K
Vit: 3300-5300 K
Dagsljus: >5300 K

 

Färgåtergivning (Ra)

En naturlig färgåtergivning är alltid en fördel. Ra är ett mått på hur väl det jämförda ljuset återger färger i förhållande till ett referensljus. Ju mindre färgavvikelse desto högre Ra-tal får ljuset.

En ljuskälla med Ra = 100 återger färgerna optimalt jämfört med referensljuset.

Några exempel på Ra index:

Glödlampa 100                 Dagsljus 100
Halogenglödlampa 100      Fullfärgslysrör special 95
Enkelfärgslysrör 52           Kvicksilverlampa 50

 

Elförbrukning - Watt (W)


Watt talar inte om hur mycket ljus en ljuskällan avger, utan är ett mått på elförbrukningen.

 

Ljusflöde – Lumen (lm)

Tvärt emot Watt berättar Lumen hur mycket ljus en rundstrålande ljuskällan avger.

Det vill säga den totala strålningen inom det synliga området.

 

Ljusutbyte

Ljusutbytet anger hur mycket ljus i lumen som alstras per förbrukad watt. Detta blir samtidigt ett mått på en ljuskällas ekonomi.

 

Ljusstyrka - Candela (cd)

En ljuskälla strålar normalt ut sitt ljusflöde olika starkt i olika riktningar. Candela är ett mått på intensiteten i en viss given riktning.

 Ljusstyrka är ljusflödet i en given riktning.

 

Upplevd ljushet - Luminans L

Candela per kvadratmeter, så kallat Luminans L, ger den för ögat upplevda ljusheten hos en yta eller hos en ljuskälla.Belysningsstyrka - Lux (lx)

Hur mycket ljus som når fram till en specifik yta.

Exempelvis uppstår belysningsstyrkan 1 lux när ett ljusflöde på 1 lumen fördelas jämt över en yta på 1 m².

 

  Källa/bilder: OSRAM


Oavsett om du behöver en Halogen-, Lågenergi eller LED-lampa, eller någon annan ljuskälla för speciella elapparater, är du välkommen in i närmaste Elkedjanbutik!

Se ett axplock ur vårt stora sortiment av Ljuskällor, gå till sidan Belysning/Ljuskällor

 

 

 

 

Ljuskällor från Osram

 

Ljuskällor från Osram