Företag

Privat

Hero Start Publik Webb 1920X1080 200323 14

Solceller

Tyst, ren och oändlig.

Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla - solen.
Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Gratis för alla. Solenergin kan utnyttjas av den som vill. Genom att installera solpaneler på taket till din fastighet, kan du producera din egen el och minska dina elräkningar. Till och med tjäna en slant när du säljer den el du inte använder själv.

Vi hjälper dig bli din egen elproducent
Att producera egen el är mycket enklare än vad du tror. Och vi på Elkedjan hjälper dig - hela vägen; från planering till fungerande solcellsanläggning. Med Elkedjan får du en stabil och långsiktig partner, som finns nära dig även för service och support efter installation. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om solenergi och erbjuder allt från rådgivning till leverans av ledande produkter och säker installation.

En lönsam affär
Att räkna hem investeringen i en egen solcellsanläggning har blivit betydligt enklare de senaste åren. Dels har kostnaderna för solceller minskat, dels har teknikutvecklingen gjort produkterna bättre och effektivare. Solceller har idag en livslängd på 30-40 år och dessutom högre verkningsgrad än tidigare. Med en återbetalningstid på ca 10-12 år kan du räkna med många år av ren vinst. 

Ett räkneexempel: en 15m² stor yta av solcellsmoduler (ca 12 moduler) genererar ca 2800 kWh/år. Ett bra komplement till elen från ditt elbolag.

Du kan dessutom ansöka om statliga bidrag och stöd när du investerar i en egen solcellsanläggning. Att producera egen el kan även ge skattelättnader - för såväl större fastighetsägare som privatpersoner - och gör att det idag kan vara rentav lönsamt att vara solcellsproducent.

Sist men inte minst; genom att använda egenproducerad el blir elräkningarna från ditt elbolag lägre. Egenproducerad el som du inte använder kan du sälja vidare till elbolag. Du kan även lagra elen från dina solceller och använda den när solen inte visa sig. Energilagringen kan ske i olika batterilösningar och till en sådan lösning kan du få ett speciellt investeringsstöd.

Allt du behöver är ett tak...

Vi erbjuder färdiga lösningar på solcellsanläggningar och tillsammans kommer vi överens om vilken storlek som passar dina förhållanden.

Här är några bra saker att tänka på:

  • Det optimala är att montera solcellsmodulerna på ett södertak. Solcellsmoduler riktade mot väst och öst fungerar också, men energiutbytet minskar.
  • Taket bör ha en lutning på mellan 10 och 50 grader mot horisontalplanet.
  • Effektivast blir det om solcellerna skuggas så lite som möjligt - kolla gärna i förväg hur skuggor från träd, skorstenar, byggnader etc. påverkar. Begränsad skugga tidigt och sent på dagen stör inte så mycket.
  • Mängden el som är möjlig att producera beror även på var i landet solcellerna sätts upp. 
  • I områden med mycket snö är det bra med en lutning som får snön att glida av. 
  • Det är dessutom bra att ha plats för en växelriktare nära anläggningen; på en vind eller liknande.

Du kan få bidrag till investeringen
Det finns möjlighet att få olika slags statliga stöd och bidrag för den som investerar i förnybar energi. 

  • Avdrag för Grön Teknik gäller både arbete och material när allt går via elektrikern som installerar. Annars gäller avdraget endast arbetet. Avdraget görs direkt på din faktura och gäller 15% på solceller och 50% på energilagring och laddboxar. Maxbelopp att söka för är totalt 50.000:-/år och person. Resekostnad är ej avdragsgillt. Läs mer om aktuella krav, maxbelopp och möjligheter till stöd hos Skatteverket.

  • Ett annat stöd handlar om elcertifikat, som gör det mer lönsamt att producera förnybar el. Du som producerar egen el från solceller kan ansöka om elcertifikat som du sedan kan sälja på öppna marknaden. Certifikatet delas ut av staten och du kan få ett certifikat för varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar. 

Så här fungerar solceller

När solenergin utnyttjas för produktion av elektricitet används solceller. De består av moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel - allt täckt med glas. När elektroner i halvledarmaterial träffas av dagsljus laddas de med energi, börjar flöda genom materialet och framställa likström. 

Likströmmen omvandlas därefter till växelström i en växelriktare så att den kan anslutas till elnätet. Modulerna av solceller är ofta i storleken ca 1 x 1,65m och kan kopplas ihop till stora enheter för montering på exempelvis hustak. 

Jo, vi har tillräckligt med sol!
Solenergi är den energi som kommer från solens ljus - en ofantlig, förnybar energikälla som vi blir allt bättre på att utnyttja. Jordklotet nås av kolossala 173 000 terawatt solenergi. Oavbrutet. Det är drygt 10 000 gånger världens sammanlagda energiåtgång på cirka 15 terawatt per år. 

Trots ett ganska mörkt vinterhalvår har vi i Sverige utmärkta förutsättningar för att utnyttja solenergin. Solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. Och faktum är att solceller har högre effekt vid lägre temperaturer. Solcellsmodulerna blir inte lika varma här som på sydligare breddgrader och är därför effektiva även i Sverige. 

Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas den till elektricitet i form av likström, som sedan förvandlas till 230 V växelström för elnätet. Beroende på anläggningstyp kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per m² och år. Solenergi kan även tas tillvara i en så kallad solfångare för produktion av värme. 

Räkna på dina solceller

Testa vår solcellskalkylator. Svara på ett par enkla frågor så får du reda på både pris och effekt.

Solcellskalkylator