Företag

Privat

IMD - framtidssäkra din fastighet!

IMD:

 • Få koll på vad din fastighet/fastigheter förbrukar. Lägenhet för lägenhet, lokal för lokal
 • Optimera och bevaka. Full kontroll i realtid
 • Sänk dina förbrukningskostnader

Intresserad? Kontakta oss:

Vad händer nu?
Efter att du skickat in din förfrågan kommer vi att kontakta dig inom kort för att prata vidare om hur vi kan hjälpa just dig. Din förfrågan är inte bindande.

Vad är IMD?

Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering. I en typisk fastighet utan IMD får alla boende och näringsidkare dela jämt på förbrukningskostnaderna. Med hjälp av individuell mätning fördelas kostnaderna efter den egna faktiska förbrukningen. Samtliga boende och näringsidkare kan vara med och påverka den totala förbrukningen och sin egen kostnad, på så sätt kan stora besparingar göras. Mer rättvist, eller hur?

EU och svensk lagstiftning
EU:s Energieffektiviseringsdirektiv ligger till grund för en ny svensk lagstiftning kring IMD. Sedan 1 december 2019 är det krav på att införa IMD av varmvatten i flerbostadshus vid ombyggnation "som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer". Från och med 1 juli 2021 är det också krav på att införa IMD för flerbostadshus som förbrukar över 200kWh/m²/år. För Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län gäller samma krav vid en förbrukning över 180kWh/m²/år.

Vad kan man mäta?
Även om det mesta i en fastighet går att mäta så talar man inom IMD främst om:

 • El
 • Varmvatten
 • Kallvatten

Till vem riktar sig IMD?

 • Bostadsrättsföreningar
 • Fastighetsägare flerbostadshus
 • Fastighetsägare företag
 • Fastighetsägare offentlig sektor
 • Industri

Gemensamhetsel - ättre tillsammans.
Oavsett storlek på verksamheten eller hushållet så har alla en sak gemensamt, vi behöver el. I grunden behövs ett elabonnemang med elleverantören som äger elnätet. Utöver det behövs ett elavtal med en leverantör som säljer den faktiska elen. 

I ett större flerbostadshus blir det lätt många abonnemang och elavtal. Det är här gemensamhetsel kommer in. Genom att skaffa ett enda abonnemang som hela fastigheten delar, kan stora besparingar göras genom att de fasta kostnaderna för de individuella abonnemangen tas bort. Bostadsrättsföreningen har sedan ett bättre förhandlingsläge vid tecknande av elavtal jämfört med de enskilda fastighetsägarna. Ihop med en IMD-lösning ger gemensamhetsel stora besparingar. Gemensamhetsel är även en förutsättning för bra avkastning vid en solcellsinstallation.

Med vår lösning möter du både lagkrav och får full koll och kontroll på din fastighet och förbrukning. Vi använder oss av portalen Openmetering för att visualisera all inkommande data. Openmetering är ett lättöverskådligt, öppet och användarvänligt system. Du loggar in i portalen via din webbläsare och får direkt all info från din fastighet. Vill du kan du även ge boende och näringsidkare tillgång till portalen. Portalen fungerar lika bra på datorn som i mobilen. 

Information underlättar service
I portalen kan du sätta gränsvärden, kontrollera alla värden i realtid och mycket mer. Du kan till exempel sätta gränsvärden för temperatur och förbrukning i fastigheten. Avviker en lägenhet från satta gränsvärden varnar systemet så att du kan vidta åtgärd. Tycker samma hyresgäst alltid att det är kallt? Använd systemet för att ta reda på om något behöver åtgärdas eller om temperaturen faktiskt stämmer. Med vår lösning kan du även reglera uppvärmningen baserat på faktisk innertemperatur i varje lägenhet och lokal, istället för yttertemperatur som är vanligast. 

 • Visualisera. Gör mätvärdena begripliga och lättöverskådliga.
 • Fördela kostnader. Låt portalen sköta fördelning av förbrukningskostnader. Portalen samlar in alla värden och skapar debiteringsunderlag.
 • Övervaka. Full kontroll i realtid.
 • Analysera. Samla in värden och ta fram beslutsunderlag för investeringar med mera.
 • Regler/Larm. Låt systemet varna vid avvikelser.
 • Ärendehantering. Bättre och enklare service.

Så här går det till
För att få IMD och den lättanvända portalen att fungera och besparingarna att rulla in krävs hårdvara. Produkter som installeras av behöriga, riktiga elektriker. Produkter du sällan ser efter installationen utan som jobbar för fullt i det tysta. Som får det att; bara fungera!

Hjärnan i systemet är PiiGAB:s insamlingsenhet. Enheten använder den öppna standarden M-bus (EN13757) för dataöverföring. Runtom i lägenheten, lokalen och fastigheten sitter sedan olika mätare och sensorer som trådbundet, eller trådlöst, skickar sina värden till insamlingsenheten. Den data som insamlingsenheten samlar in blir sedan tillgänglig i portalen. 

Vilka mätare och sensorer går att koppla till insamlingsenheten? 
Tack vare att enheten kommunicerar enligt M-bus är möjligheterna stora. De vanligaste mätarna och sensorerna som installeras är:

 • Elmätare
 • Vattenmätare
 • Rumstemperatur
 • Utetemperatur
 • Luftfuktighet
 • Koldioxid (CO₂)
 • Läckagelarm
 • Rökdetektor
 • Magnetkontakt

Hur går jag till väga?

 1. Fyll i formuläret här nedanför för att kontakta oss.
 2. Vi går tillsammans igenom hur just ditt behov och dina förutsättningar ser ut.
 3. Vi återkommer med ett förslag på lösning, unikt anpassat för dig.
 4. Gillar du förslaget bokar vi en tid för installation.
 5. Vi installerar din lösning, driftsätter och går igenom alla funktioner med dig.
 6. Grattis! Du har nu en framtidssäkrad fastighet med full kontroll på din förbrukning.
IMD -Individuell mätning och debitering

IMD -Individuell mätning och debitering