Proffs

Privat

Ta plats!

Ta plats!

Det känns nästan som en flygplats, ändå är vi mitt i centrala Falun. Tommy Kvarnström ställer sig lite motvilligt framför kameran.
Vi ska föreviga ett av de mest spännande projekten som Henningssons El har drivit; Resecentrum i Falun.

ELKEDJANMEDLEM
HENNINGSONS ELEKTRISKA - FALUN

Här möts både tåg och buss på ett helt nytt vis. Utgångarna till bussarna liknar rena flygplatsgater. Alla delar styrs via ett mycket kvalificerat styrsystem där både larm, brand och passerteknik ingår. Egentligen en ”provkarta” över mycket av det som Henningssons El jobbar med.

Med på terminalen finns också Anders Wik som som är ansvarig projektledare för säkerhetsdelen. Vi sätter oss ner på en bänk i terminalen och pratar vidare.

Ni har en lång historia, berätta!

- Ja, Henningssons El grundades redan 1939, jag började själv som montör 1979. 1986 övergick jag till jobbet som projektledare . 1991 gick jag in som delägare och 1998 tog jag över hela rörelsen. Idag är vi 60 personer som jobbar inom flera områden. Elinstallation, Industriservice, Säkerhet bestående av brandlarm, inbrottslarm och passagesystem.
Sedan har vi Henningssons Elservice där vi säljer och servar restaurangutrustning, kyla och vitvaruservice.

Det är ett brett fält?
- Det är medvetet, vi vill ha många ben att stå på, så vi inte blir så sårbara.
Redan 2003 köpte vi ett larmföretag för att komma åt både kompetensen och marknaden. Samtidigt blev vi certifierade anläggare. För tre år sedan anställde vi en brandingenjör, så nu är vi certifierade även inom det området.

Hur kommer det sig att ni satsat på just säkerhet?
- Vi var medvetna om vad som skulle komma. Följer ju samhällets utveckling i stort.
Trygghet är ett centralt begrepp idag. Och marknaden fortsätter att växa.
Men det finns fler områden; solenergi är ett exempel. Här är Elkedjan redan på gång med lösningar, vilket är bra.

Det händer mycket med andra ord?
- Definitivt! Jag brukar säga att för tolv, tretton år sedan var vi ”bara elektriker”, nu jobbar vi ur ett bredare teknikperspektiv. Säljer lösningar i alla dess former.
Nästa stora steg är att knyta fler säljare till oss. Säljare som har kunskapen och helhetstänket…jag gillar att göra affärer säger Tommy med ett leende.

Hur mycket kan kunderna själva? Man brukar prata om beställarkompetens.

- Man vet vad man vill åstadkomma, men upplägget och jobbet vill man lämna över till någon man litar på.

Man vill köpa en lösning med andra ord?

- Precis så är det. I det ligger att vi lierar oss med företag inom andra delar i ett projekt, exempelvis VVS. Allt för att kunden ska få en kontaktyta.

Hur får man den här typen av projekt som vi sitter i just nu?

- Det handlar om pris, kunskap, relation… och tillit. Även om pris är viktigt, så är det inte helt avgörande. Det handlar snarare om att ligga i rätt härad, resten handlar om just kunskap och tillit.

Framtidens elinstallationsföretag, hur ser det ut?

- Vi går från elinstallation till elteknik. Jag tror att alldeles för många lever kvar i den ”gamla världen”.

Vilken roll har den enskilda elektrikern?

- Förutom den rena kunskapen så måste man utveckla säljdelen. Det handlar om så lite; att lyssna in kunden och inte bara stressa vidare till nästa jobb.

Hur ser du på din roll inom Elkedjan; kund eller ägare?

- Både och. Elkedjan är inte som andra. ”De är mera vi”, man känner samhörighet med alla i Anderstorp. Det är mer hjärta helt enkelt.

Vi kommer till den avslutande frågan; Framtidens Elkedjan?

- Vi måste hänga med i utvecklingen. Solel, larm, säkerhet är några viktiga områden. Logistiken betyder också mycket. Vi måste jobba för att få in fler medlemmar, så vi får volymerna. Vara med.

Ta plats?

Så kan man uttrycka det säger Tommy och skrattar lite.