Företag

Privat

Bli en del av oss

Bli en del av oss

Inte större. Men bättre.

Vårt mål är tydligt. Vi ska bli den ledande leverantören av produkter och personligt anpassade tjänster för elbranschen. Hela vägen från produkt och installation till fungerande helhetslösning. Vår övergripande ambition är att ständigt bli bättre på det vi gör. Serva dig. Ge dig råd på alla plan. Utveckla lösningar som du kan dra nytta av mot dina kunder. Tillsammans är vi en stark kedja, unika i vår bransch.

Det här får du

Som kedja når och skapar vi affärer som rent krasst är omöjligt på egen hand. Centralt upphandlat men alltid lokal leverans av dig som medlem. Det här är alla de fördelar du når som medlem och delägare i Elkedjan.

Bättre ekonomi
Elkedjan är en av Sveriges största inköpsorganisationer. Vi är även en av de allra största köparna av installationsmateriel. Det innebär bland annat att du kan vara säker på att alltid få rätt pris. Dessutom kan vi som organisation till exempel hjälpa dig med offerter. Ge dig chansen att vara med i anbudsförfaranden som du annars kanske tvekar om. Hos oss finns kunskaper som du direkt kan dra nytta av. Mervärden helt enkelt. 

1900 elektriker. 160 medlemsföretag. 200 orter.
Du får med andra ord
kollegor över hela landet. Med kunniga elektriker och kända varumärken är vi alltid ett av de bästa alternativen vid köp av tjänster som installation, projektering och service. 
Vi utbyter tankar och idéer vid gemensamma träffar. Både lokala och centrala. Tillsammans skapar vi mervärden.

Djupare utbildning
Genom vår egna Elkedjan Akademi erbjuder vi löpande utbildningar för personlig utveckling i olika nivåer. Vi anordnar även produktutbildningar både i egen regi och i samarbete med leverantörer. Utbildningen förläggs centralt eller regionalt för att du ska få kortare resor. När vi från centralt håll anordnar utbildningar använder vi alltid professionella handledare med djup kunskap. 
Dessutom genomför vi årliga medlemsträffar, där vi även har utbildning på agendan.

Tryggare logistik
Snabba, exakta och korrekta leveranser av artiklar du behöver. Det är ryggraden i vår verksamhet. Du kan beställa 24 tim om dygnet, 7 dagar i veckan. Vi utvecklar hela tiden nätet för våra slingbilar. Säkra och effektiva leveranser ger en konkurrensfördel och skapar trygghet. 

Tyngre support
Vår offertavdelning stödjer dig i alla typer av anbudsförfaranden. Vi hjälper dig till bättre och lönsammare affärer. Genom dokumenterad materielkunskap skapar vi enkelt och snabbt offerter för dina olika behov. Inte nog med det, du får samtidigt tillgång till all vår samlade kunskap. 

Vassare varumärke
Elkedjans kärnvärden trovärdighet, kunskap, enkelhet och snabbhet genomsyrar hela vår verksamhet. Nu ökar vi trycket i vår centrala marknadsföring. Samtidigt ger vi dig en hel verktygslåda fylld med aktiviteter som du kan använda dig av på din lokala marknad. Vi är den enda aktören på marknaden som har kunskap hela vägen ut. Från produkt till installation.

Vi täcker hela värdekedjan

Vår position på marknaden är som en rikstäckande elinstallationskedja. Vi täcker hela värdekedjan från produkt, logistik, lösningar, installation och eftermarknad. Vår styrka och möjligheter är att ta vara på vår position, involvera och integrera mer med våra medlemmar och bli ett tydligare alternativ till de stora grossisterna och ett alternativ för slutkunden vid val att installationspartner.

Produkterna    
Tjänsterna
Lösningarna

Produkterna    

Detta är basen, marknadens bästa produkter till rätt priser. Snabba och säkra leveranser, utan strul. Den traditionella grossistfunktionen, fast du ”äger” ditt eget lager. Genom att säkerställa den här delen av ditt erbjudande får du tid över till att arbeta med dina kunder och lösningar. Elkedjan centralt ser till att du har rätt material till rätt pris och i rätt tid. 

Tjänsterna

Redan här skiljer vi oss från de allra flesta grossister. I och med att du är medlem i kedjan, så är du per automatik en av våra delägare. Det betyder i klartext att vi kan hjälpa dig med allt ifrån kalkylering och offerter till utbildning och ekonomistyrning. Allt som gör livet enklare för dig som lokal entreprenör.

Lösningarna

Elinstallation är så mycket mer än bara produkt. Kunskapen, servicen och paketeringen är centrala delar till en fungerande lösning. En lösning är att kunna erbjuden kunden känslan av att vi sett kundens behov som en helhet, att allt sedan bara fungerar. Denna typ av lösningar tar vi fram centralt, du som medlem i Elkedjan levererar lokalt.

Kalle Andersson
Kalle Andersson
Borensbergs Elektriska

Elkedjan har musklerna att förhandla fram riksavtal på central nivå som jag som medlem sen levererar lokalt på. Via kedjan når jag affärer som inte vart möjliga att få till på egen hand.

Håkan Särenborg
Håkan Särenborg
Elteknik i Nässjö

När ridhuset i Nässjö skulle uppgradera sin belysning gick frågan till oss. Tack vare vårt medlemskap i Elkedjan kunde vi ta hjälp av en annan medlem som besatt den specifika kompetensen vi behövde för att kunna ta jobbet. Tillsammans kunde vi ta ett jobb som vi bägge hade svårt att klara på egen hand.

Johan Samuelsson
Johan Samuelsson
Oppunda El

Oppunda har levererat all elinstallation till 650 lägenheter i kvarteret Godsvagnen och Nacka strand. En utmaning inte bara installationsmässigt men även logistiskt. Vi är givetvis mycket stolta över förtroendet över ett så här pass stort projekt. Elkedjans sortiment och framförallt logistik var en förutsättning för att vi skulle våga ta affären.

Vår vision och affärsidé

Vår vision: ”Att bli den ledande leverantören av elprodukter och värdeadderande lösningar för vår bransch och med hållbarhet i fokus skapa en stark plattform för gemensamma affärer. ”

Vår affärsidé: ”Genom lokal närvaro, trovärdighet och kunskap ska Elkedjan vara det naturliga förstahandsvalet vid köp av elmaterial, moderna lösningar och kundanpassade installationer. ”

Vi berättar gärna mer

Vi är små nog att verkligen värdesätta personliga kontakter. Och stora nog för att hålla på vår grundidé. Att inte bara ”vara en grossist” som alla andra. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Christian Nordemark
Christian Nordemark
Etableringsansvarig
Mats Liljegren
Mats Liljegren
Affärsområdeschef