Företag

Privat

2 september 2019

Bidrag för laddstationer -nu ännu enklare

Ladda hemma stödet och Klimatklivet har funnits sedan tidigare. I och med den nya budgetproposition som röstades igenom i juni så kan vi konstatera att man på nytt har möjlighet att söka bidrag vid uppsättning av laddstationer. Bidraget är numera uppdelat i 3 varianter mot tidigare 2. Det tredje stödet är döpt till Separat investeringsstöd för organisationer

Namnet berättar rätt mycket om vad det handlar om. I korthet är det ett stöd som tidigare låg inom Klimatklivet men som nu är ett fristående stöd för icke publika laddstationer.

Eftersom det lätt blir mycket information att ta in och hålla koll på har vi sammanfattat de olika stöden i en lathund.

Till lathunden