Företag

Privat

LAGRA+ företag, industri och fastighet

LAGRA+ företag, industri och fastighet

Skapa, lagra, sälja

En komplett lösning för energilagring.

Med LAGRA+ kan du kapa effekttoppar, dela och sälja överskottet av el och balansera din elförbrukning. 

Oavsett om det gäller industri, en kommersiell fastighet med butiker eller ett kontorshotell. Med LAGRA+ väljer du själv hur du vill använda ditt batteri. Vi går tillsammans genom ditt energibehov och tar fram en lösning som passar din verksamhet och fastighet. Idag och imorgon.

Kombinera ditt batterilager med solceller och koppla till laddpunkter för till exempel publik elbilsladdning. Använd elen för eget bruk – eller använd det du behöver och sälj resten.

Du kan använda ditt batterilager för att kapa verksamhetens effekttoppar och samtidigt upplåta en del av kapaciteten till elnätet.

Med LAGRA+ får du en energilösning som är flexibel, framtidssäkrad och alltid anpassad till din fastighet och verksamhet. Vi optimerar din lösning för en driftsäker och ekonomiskt hållbar framtid.

Vi tar ansvar hela vägen. Från råd till installation och service. Och vi finns här som bollplank om några frågor dyker upp. Vi är riktiga elektriker över hela Sverige.

Vad är LAGRA+?

En komplett lösning för lagring av energi i batteri med möjlighet att dela eller sälja el och därigenom faktiskt tjäna pengar.

Genom LAGRA+ kan du kombinera ditt batterilager med solceller eller annan egenproducerad el. Och du kan ladda elfordon genom att ansluta dina laddpunkter.

Kan jag tjäna pengar på ett batterilager?

Med LAGRA+ låter du batteriet tjäna pengar åt dig på tillgängliga stödtjänstmarknader. Batteriet laddas när elpriset är lågt eller när du har överskott av egenproducerad el. Du säljer el när det är hög belastning på nätet och när elpriset är högt.

Och ja, du kan välja att enbart upplåta en del av ditt batteri och använda resten av kapaciteten själv. Du kan med andra ord både tjäna pengar och bidra till ett balanserat elnät.

Solceller + batterilagring = god affär

Solceller kombinerat med batterilagring är en god affär. Om du ansluter dina solceller till batteriet ökar du nyttan av din egenproducerade el. När solen lyser under dagtid laddas batteriet och elen kan användas senare.

Kan jag upplåta en del av mitt batteri till andra?

Ja absolut. Den stora fördelen med att välja LAGRA+ som förvaltningstjänst är att styrningen av batteriet är lokalt anpassat för just ditt batteri och din verksamhet eller fastighet. Det innebär att batteriet inte är låst utan du kan välja att använda en del av batterikapaciteten själv. Samtidigt som du låter batteriet vara tillgängligt för flex- och stödtjänstmarknader.

Vi berättar gärna mer.

LAGRA+ en del av SMART ENERGI

LAGRA+ ingår som en av fem delar i det vi kallar SMART ENERGI. De andra delarna är SKAPA, LADDA, STYRA och DELA.

Fem ord och fem delar. Allra bäst som en hel kedja. men de fungerar även som enstaka delar. Vi hjälper dig att skapa SMART ENERGI utifrån dina krav och önskemål. Utan att du behöver vara insatt i all teknik. Den står vi för.

Vi står även för kunskapen och tryggheten. Prata med din närmaste elektriker så berättar vi gärna mer och ser hur vi kan hjälpa just dig. 

Vi är riktiga elektriker över hela Sverige.

Header Smart Energi