Företag

Privat

LAGRA+ för lantbruk

LAGRA+ för lantbruk

Skapa, lagra, sälja

En komplett lösning för energilagring.

Med LAGRA+ kan du kapa effekttoppar, dela och sälja överskottet av el och balansera din elförbrukning. 

Med LAGRA+ väljer du själv hur du vill använda ditt batteri. Vi går tillsammans genom ditt energibehov och tar fram en lösning som passar din verksamhet. Idag och imorgon.

Kombinera ditt batterilager med egenproducerad energi och koppla till fordonsladdning eller reservkraft. Använd elen för eget bruk – eller använd det du behöver och sälj resten.

Du kan använda ditt batterilager för att kapa egna effekttoppar och samtidigt upplåta en del av kapaciteten till elnätet.

Med LAGRA+ får du en energilösning som är flexibel, framtidssäkrad och alltid anpassad till din verksamhet. Vi optimerar din lösning för en driftsäker och ekonomiskt hållbar framtid.

Vi tar ansvar hela vägen. Från råd till installation och service. Och vi finns här som bollplank om några frågor dyker upp. Vi är riktiga elektriker över hela Sverige.

Vad är LAGRA+

En komplett lösning för lagring av energi i batteri med möjlighet att dela eller sälja el och därigenom faktiskt tjäna pengar.

Genom LAGRA+ kan du kombinera ditt batterilager med solceller eller annan egenproducerad el. Och du kan ladda dina elfordon genom att ansluta dina laddpunkter på gården.

Kan jag tjäna pengar på ett batterilager?

Med LAGRA+ låter du batteriet tjäna pengar åt dig på tillgängliga stödtjänstmarknader. Batteriet laddas när elpriset är lågt eller när du har överskott av egenproducerad el. Du säljer el när det är hög belastning på nätet och när elpriset är högt.

Och ja, du kan välja att enbart upplåta en del av ditt batteri och använda resten av kapaciteten själv. Du kan med andra ord både tjäna pengar och bidra till ett balanserat elnät.

 

Solceller + batterilagring = god affär

Solceller kombinerat med batterilagring är en god affär. Om du ansluter dina solceller till batteriet ökar du nyttan av din egenproducerade el. När solen lyser under dagtid laddas batteriet och elen kan användas senare.

Kan jag upplåta en del av mitt batteri till andra?

Ja absolut. Den stora fördelen med att välja LAGRA+ som förvaltningstjänst är att styrningen av batteriet är lokalt anpassat för just ditt batteri och din verksamhet. Det innebär att batteriet inte är låst utan du kan välja att använda en del av batterikapaciteten själv. Samtidigt som du låter batteriet vara tillgängligt för flex- och stödtjänstmarknader.

Vi berättar gärna mer.

Kristian förklarar LAGRA+

Kristian förklarar LAGRA+

Kristian Möller jobbar som affärsutvecklare på Elkedjan med fokus på solkraft (SKAPA) samt batterier (LAGRA) inom Elkedjans koncept SMART ENERGI. Vi har bett Kristian ge exempel på en batterilösning för ett lantbruk.

Bakgrund: Gården Växt och Ägg AB har idag tre verksamhetsområden; äggproduktion, växtodling och gårdsbutik. Speciellt äggproduktionen är känslig för strömavbrott, och därför behöver gården ha tillgång till reservkraft.
Sedan tidigare har ägaren till gården investerat i en solcellsanläggning som producerar en del av gårdens elbehov. Energiförbrukningen är stor och man ser nu att den kommer fortsätta att öka i framtiden. Det är därför intressant att bygga ut solcellsanläggningen.

Tankar finns även att investera i en publik fordonsladdning för besökare vid gårdsbutiken och att ha möjlighet att ladda den eldrivna lastmaskinen som de nyligen beställt. Dessutom har ägaren till gården hört talas om möjligheten att investera i batterilagring och kunna tjäna pengar genom stödtjänster.

Utmaning: För att kunna installera publik fordonsladdning och utöka solcellsanläggningen krävs en höjning av abonnerad effekt. Beskedet från nätägaren är att den befintliga nätanslutningen är hårt belastad. Möjligheten till utökning av anslutningen är därför kraftigt begränsad och ligger långt fram i tiden.

Lösning: Efter en genomförd platsanalys på gården kunde Elkedjans elektriker erbjuda en batterilösning med aktiv förvaltningstjänst, LAGRA+. Med LAGRA+ blir det möjligt att till exempel kapa effekttoppar vid framtida utökad fordonsladdning samt maximera och anpassa produktion av solel till befintlig verksamhet. Dessutom utan att utöka den abonnerad effekten.

Med hjälp av batterilagring kombinerat med LAGRA+ förvaltningstjänst är det möjligt att använda den lagrade energin som tillskott när man kör torkar och bevattningspumpar. Ledig batterikapacitet kan säljas och ge intäkter från stödtjänstmarknaden. Det blir en investering med kort återbetalningstid = en god affär för gården.

 

 

 

LAGRA+ en del av SMART ENERGI

LAGRA+ ingår som en av fem delar i det vi kallar SMART ENERGI. De andra delarna är SKAPA, LADDA, STYRA och DELA.

Fem ord och fem delar. Allra bäst som en hel kedja. men de fungerar även som enstaka delar. Vi hjälper dig att skapa SMART ENERGI utifrån dina krav och önskemål. Utan att du behöver vara insatt i all teknik. Den står vi för.

Vi står även för kunskapen och tryggheten. Prata med din närmaste elektriker så berättar vi gärna mer och ser hur vi kan hjälpa just dig. 

Vi är riktiga elektriker över hela Sverige.

Header Smart Energi