Företag

Privat

STYRA+ för BRF/hyresrätt

STYRA+ för BRF/hyresrätt

Mäta, styra, spara.

En komplett lösning för IoT. Få full koll och kontroll på din bostadsrättsförening eller hyresfastighet. Skapa styrfunktioner för att sänka energiförbrukningen. 

Med STYRA+ har du en komplett lösning för IoT, med portal och hårdvara. Produkter installeras av behöriga, riktiga elektriker. Produkter du sällan ser efter installatio­nen utan som jobbar för fullt i det tysta. Som får det att bara fungera!

Via portalen kan du skapa funktioner och sätta gränsvärden för att få till en specifik styrning. Genom att styra din brf eller hyresfastighet kan du börja spara energi.

Skapa larmfunktioner, avviker en lägenhet från satta gränsvärden varnar systemet så att du kan vidta åtgärd. Tycker samma hyresgäst alltid att det är kallt? An­vänd systemet för att ta reda på om något behöver åtgärdas eller om temperaturen faktiskt stämmer.

Vad är STYRA+?

STYRA+ från Elkedjan är en komplett lösning för IoT, för att kunna styra din brf eller hyresfastighet. Det innebär en möjlighet för brf och hyresfastigheter att få full koll och kontroll på fastigheten och förbrukningen. Med hjälp av STYRA+ kan du skapa styrfunktioner och låta systemet sköta allt automatiskt, anpassad lösning för dig.

Vad är IoT?

IoT står för Internet of Things, översatt till sakernas internet. Det är ett samlingsnamn som innebär att de teknikerna med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras och överföra data genom ett nätverk. Datakommunikationsteknikerna som fungerar med portalen är: LoRaWAN, M-Bus, API, NodeRed eller SIM-kortbaserade sensorer. De vanligaste teknikerna är dock LoRaWAN och Trådlös/trådad M-Bus.

Vad kan jag göra i Portalen?

Vi använder oss av portalen Sensor-Online från vår samarbetspartner Nodeledge som är ett lättöverskådligt, öppet och användarvänligt system. Du loggar in i portalen via din webbläsare och får direkt all info från din fastighet. Portalen fungerar lika bra på datorn som i mobilen. All kommunikation är krypterad för att säkerställa att det är konfidentiellt.

Skapa unikt anpassade dashboards för att visa upp på en skärm i trappuppgången, som ger ett snyggt och välkomnande intryck. I portalen kan du sätta gränsvärden, skapa rapporter, kontrollera alla värden i realtid och mycket mer. Du kan till exempel sätta gränsvärden för temperatur. Avviker en lägenhet från satta gränsvärden varnar systemet så att du kan vidta åtgärd. Tycker samma hyresgäst alltid att det är kallt? An­vänd systemet för att ta reda på om något behöver åtgärdas eller om temperaturen faktiskt stämmer.

Använd portalen till att identifiera energilasterna med hjälp av analysverktyget och på så vis kunna sänka energikostnaderna hos er. Genom att sedan skapa styrning och automationer finns det stora möjligheter.

Vad kan vi styra i min bostadsrättsförening?

Det finns många olika möjligheter att automatisera din förening. Vill du spara energi men fortfarande säkerställa ett bra inomhusklimat? Då kan systemet hjälpa dig med det. Kontakta Elkedjans riktiga elektriker som hjälper dig ta fram en lösning anpassad för just din förening/hyresgästfastighet, efter ditt behov. För att göra det lite tydligare om vad du kan automatisera nämns ett par styrfunktioner här nedan:

  • Styr fjärrvärmen efter faktiskt inomhustemperatur
  • Styr elbilsladdningen via reläer och fastighetens aktuella effektuttag
  • Styr elvärmen via reläer och inomhustemperatur
  • Styr elvärmen via reläer och väderprognos från SMHI

Kan jag ha STYRA+ i min bostadsrättsförening?

STYRA+ vänder sig främst mot Bostadsrättsföreningar, hyresrättfastigheter, företag, kommersiella fastigheter, lantbruk och industri. Ta kontakt med din närmsta riktiga elektriker från Elkedjan för att veta mer och hitta en lösning, unikt anpassad för din förening/hyresgästfastighet. Har du redan DELA+? Inga problem, då är mycket redan förberett vilket gör det enkelt för dig att bygga på med STYRA+.

Vi har flera byggnader i föreningen, hur fungerar kommunikationen?

Tack vare kommunikationstekniken LoRaWAN kan kommunikationen ske trådlöst. Det placeras en gateway centralt som hämtar in sensordata från dina monterade enheter, helt trådlöst. Fördelen med detta är att installationen oftast går snabbare då kabeldragningen blir minimal. Att dra kommunikationskabel genom väggar och tak innebär ofta ett tidskrävande jobb. Lösningen anpassas efter ditt behov, önskar du ha trådad kommunikation så fungerar det lika bra med kommunikationstekniken M-Bus.

Jag vill ha STYRA+, hur gör jag?

  • Ta kontakt med din närmaste riktiga elektriker från Elkedjan för att gå igenom dina behov och få ett förslag och en offert på lösning.
  • Vi återkommer med ett förslag på lösning, unikt anpassad för dig.
  • Gillar du förslaget bokar vi en tid för installation.
  • Vi installerar din lösning, driftsätter och går igenom alla funktioner med dig.
  • Elmätare och övriga sensorer kan sedan enkelt avläsas via den användarvänliga portalen Sensor-Online.
  • Grattis! Du har nu en framtidssäkrad fastighet med full kontroll på din förbrukning.

Jag vill även ha DELA+, funkar det?

Absolut, eftersom du redan har gateway och sensorer monterade är mycket redan förberett. Installationen är redan genomförd vilket innebär att endast integrationen i portalen för DELA+ behövs.  Detta gör det möjligt att bygga på ditt IoT-projekt med IMD, enkelt va?

Läs mer om DELA+

Vi berättar gärna mer.