Företag

Privat

STYRA+ för Lantbruk/Industri

STYRA+ för Lantbruk/Industri

Mäta, styra, spara.

En komplett lösning för IoT. Få full koll och kontroll på din fastighet. Kapa effekttoppar och sänk energiförbrukningen hos dig. 

Med STYRA+ har du en komplett lösning för IoT, med portal och hårdvara. Produkter installeras av behöriga, riktiga elektriker. Produkter du sällan ser efter installatio­nen utan som jobbar för fullt i det tysta. Som får det att bara fungera!

Via portalen kan du skapa funktioner och sätta gränsvärden för att få till en specifik styrning. Genom att styra ditt lantbruk eller industri kan du börja spara energi. Har ni höga effekttoppar? Skapa en funktion som hjälper till att kappa dessa för att minska kostnaderna.

Vad är STYRA+?

STYRA+ från Elkedjan är en komplett lösning för IoT, för att kunna styra ditt lantbruk/industri. Det innebär en möjlighet för dig att få full koll och kontroll på fastigheten och förbrukningen. Med hjälp av STYRA+ kan du skapa styrfunktioner och låta systemet sköta allt automatiskt, anpassad lösning just för dig. Vill du kunna starta och stoppa manuellt går det givetvis lägga in en funktion för detta.

Vad är IoT?

IoT står för Internet of Things, översatt till sakernas internet. Det är ett samlingsnamn som innebär att de teknikerna med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras och överföra data genom ett nätverk. Datakommunikationsteknikerna som fungerar med portalen är: LoRaWAN, M-Bus, API, NodeRed eller SIM-kortbaserade sensorer. De vanligaste teknikerna är dock LoRaWAN och Trådlös/trådad M-Bus.

Vad kan jag göra i Portalen?

Vi använder oss av portalen Sensor-Online från vår samarbetspartner Nodeledge som är ett lättöverskådligt, öppet och användarvänligt system. Du loggar in i portalen via din webbläsare och får direkt all info från din fastighet. Portalen fungerar lika bra på datorn som i mobilen. All kommunikation är krypterad för att säkerställa att det är konfidentiellt.

Bygg upp dashboards som är unikt anpassade för dig. I portalen kan du sätta gränsvärden, skapa rapporter, kontrollera alla värden i realtid och mycket mer. Du kan till exempel sätta gränsvärden för temperatur. Avviker en lokal från satta gränsvärden varnar systemet så att du kan vidta åtgärd. An­vänd systemet för att ta reda på om något behöver åtgärdas eller om temperaturen faktiskt stämmer.

Använd portalen till att identifiera energilasterna med hjälp av analysverktyget och på så vis kunna sänka energikostnaderna hos er. Genom att sedan skapa styrning och automationer finns det stora möjligheter.

Vad kan vi styra i min anläggning?

Det finns många olika möjligheter att automatisera din fastighet, Kontakta Elkedjans riktiga elektriker som hjälper dig ta fram en lösning anpassad för just din anläggning, efter ditt behov. För att göra det lite tydligare om vad du kan automatisera nämns ett par styrfunktioner här nedan:

 • Styr fjärrvärmen efter faktiskt inomhustemperatur
 • Styr truckladdningen via reläer och fastighetens aktuella effektuttag
 • Styr truckladdningen via spotpris genom skript.
 • Styr elvärmen via reläer och inomhustemperatur
 • Styr elvärmen via reläer och väderprognos från SMHI
 • Styr ventilationen via personantal

Kan jag ha STYRA+ i min anläggning?

STYRA+ vänder sig främst mot Bostadsrättsföreningar, hyresrättfastigheter, företag, kommersiella fastigheter, lantbruk och industri. Ta kontakt med din närmsta riktiga elektriker från Elkedjan för att veta mer och hitta en lösning, unikt anpassad för din anläggning.

Hur fungerar kommunikationen?

Tack vare kommunikationstekniken LoRaWAN kan kommunikationen ske trådlöst. Det placeras en gateway centralt som hämtar in sensordata från dina monterade enheter, helt trådlöst. Fördelen med detta är att installationen oftast går snabbare då kabeldragningen blir minimal. Att dra kommunikationskabel genom väggar och tak innebär ofta ett tidskrävande jobb. Lösningen anpassas efter ditt behov, önskar du ha trådad kommunikation så fungerar det lika bra med kommunikationstekniken M-Bus.

Jag vill ha STYRA+, hur gör jag?

 • Ta kontakt med din närmaste riktiga elektriker från Elkedjan för att gå igenom dina behov och få ett förslag och en offert på lösning.
 • Vi återkommer med ett förslag på lösning, unikt anpassad för dig.
 • Gillar du förslaget bokar vi en tid för installation.
 • Vi installerar din lösning, driftsätter och går igenom alla funktioner med dig.
 • Elmätare och övriga sensorer kan sedan enkelt avläsas via den användarvänliga portalen Sensor-Online.
 • Grattis! Du har nu en framtidssäkrad fastighet med full kontroll på din förbrukning.

Vi berättar gärna mer.