Företag

Privat

Ett starkt erbjudande

Ett starkt erbjudande

En viktig del av Elkedjan är de centrala inköpen av elinstallationsmaterial och produkter som våra medlemsföretag erbjuder våra kunder. Vi har varit en samlande och samordnande partner på detta område sedan starten och vi är alltid intresserade av att bli fler. 

Har du ett erbjudande eller produkter inom elinstallation som du tror kan passa Elkedjans medlemmar så träffar vi dig gärna. Vi är alltid på jakt efter nya lösningar, ny teknik och nya goda affärer för våra kunder.