Företag

Privat

LADDBOX TILL DIN
BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Från start till mål

1

Kontakta oss så går vi tillsammans igenom vilka möjligheter som finns. Och vilka behov föreningen har.

2

Vi tar fram ett offertförslag som styrelsen kan presentera för föreningens medlemmar.

3

Efter godkänd offert bestämmer vi tillsammans installationsdatum. Vi tar ansvar för hela projektet.

4

Vi installerar och ser till att ni kommer igång med laddning och eventuell betallösning. Vi hjälper dig hela vägen. Från start till mål.

Dags att skaffa laddboxar till föreningen?

Ofta uppstår många frågor kring laddlösning för medlemmar och besökare i bostadsrättföreningar. Därför finns våra elektriker nära så ni får hjälp - både före och efter installation. 

Våra elektriker hjälper till hela vägen, från första fundering till installerade laddboxar med betallösning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Har du frågor redan nu? Nedan sammanfattar vi svaren på några av de vanligaste funderingarna som kan dyka upp.

 

Varför ska man installera laddboxar i sin bostadsrättsförening?

Statistiken visar att laddbara bilar ökar markant ute på vägarna och trenden pekar uppåt.

Med detta ökar även behovet av att ladda sin bil hemma. Som bostadsrättsförening är det viktigt att möta det ökade behovet av laddning hos sina medlemmar.

Dels för att man ökar värdet för sina medlemmar men också, och kanske viktigast av allt, för att erbjuda en trygg och säker lösning för sina medlemmar.

Vi, som riktiga elektriker, avråder starkt från laddning i vanliga eluttag med alla de risker det medför.

Kontakta oss så berättar vi mer om varför.

Hur många laddare kan man installera?

Fastighetens tillgång till el och nuvarande förbrukning styr hur mycket kapacitet som finns över för elbilsladdning. Utifrån antalet laddplatser som det finns behov av, både i nutid och framtid, är vår lösning flexibel för att fungera så optimalt som möjligt. Kontakta oss för en översyn och se vilka förutsättningar ni har.

Våra samarbetspartners inom ladd

Vi samarbetar brett med leverantörer för att ha möjlighet att anpassa lösningen utifrån förutsättningar och behov. Våra huvudleverantörer inom ladd är Wallbox, Garo, Charge Amps och DEFA, där vi kan bygga lösningar som är skalbara och kan integreras med fastighetens övriga system. Genom molntjänst får ni som förening full kontroll över laddningen och komplett debiteringsunderlag. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad kan man söka för bidrag?

Via Naturvårdsverket kan man söka upp till 50%, maximalt 15.000:- per laddpunkt, av kostnaden för material och arbete vid installation. Kontakta oss så hjälper vi dig med att få ihop rätt underlag för att kunna söka bidraget under processens gång.

Hur kan man ta betalt för laddningen?

Absolut! Ihop med Monta erbjuder vi en betallösning som gör det möjligt för de boende att betala för det hen laddar. Du kan dessutom ta betalt från besökande och till och med göra dina laddpunkter tillgängliga för allmänheten, och på sätt skapa en ny intäktskälla för föreningen. Du får full kontroll och koll via en portal där du ser både statistik och vad som händer i realtid.

Kontakta oss för ett möte så berättar vi gärna mer.

Elbilsladdning, Solceller och IMD

Detta är investeringar som är och blir mer och mer vanligt i bostadsrättföreningar. Vi har lösningen som får dessa att samverka med varandra och som gör det enkelt att få total överblick över hela fastighetens energiförsörjning och förbrukning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Så här kommer du igång:

Välj en riktig elektriker, alla elarbeten ska skötas av proffs. Vi jobbar bara med el, så vi kan verkligen det vi gör. En trygghet för dig. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig inom 5 arbetsdagar. Vi kommer gärna ut på plats för att se vilka möjligheter och eventuella begränsningar som finns hos er. Utifrån ert behov och förutsättningar tar vi fram en lösning som är kostnadseffektiv, framtidssäkrad och integrerar eventuella övriga system i fastigheten.

Du binder dig inte för något genom att fylla i en förfrågan, så jobbar inte vi. Förtroende är och A och O för oss, det förtjänar vi genom att göra bra jobb.

Välj din elektriker i listan eller klicka på "Visa närmaste" nedan så väljs automatiskt din närmaste Elkedjan-elektriker.