Företag

Privat

25 augusti 2021
Länsförsäkringar Vår Gemensamma Logotyp 1485X445

Skydda din villa med åskskydd

Varför ska man installera ett åskskydd, eller överspänningsskydd som det egentligen heter? 
Rikard Larsson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Värmland, har fått svara:

– I nio fall av tio är det åsköverspänningar som kommer in via el- och teleledningar som orsakar skador. De vanligaste åskskadorna är att elektroniska enheter som datorer, tv, kyl, frys och larm slås ut. Genom att låta ett auktoriserat elföretag installera överspänningsskydd kan du skydda dig mot de flesta åskskadorna.

Hur funkar ett överspänningsskydd?
Ett överspänningsskydd kallas också inledningsskydd. Det leder överspänningen till elnätets jord vid ett åsknedslag. På så sätt hindras den kraftiga spänningen som åskan orsakar att vandra vidare in i elnätet i ditt hus och skada elektronisk utrustning.

Så här skaffar du rätt skydd:
Ihop med Länsförsäkringar och Mericon hjälper vi dig att bättra på ditt åskskydd/överspänningsskydd så att du står bättre rustad. Kontakta ditt lokala LF-kontor så berättar de mer. Produkterna kommer sedan från Mericon och installeras av oss, riktiga elektriker från Elkedjan.