Företag

Privat

3 juni 2024

Att mäta är att veta. Och man kan mäta nästan allt!

Genom att samla information från sina fastigheter kan man som fastighetsägare få kontroll – och därmed kunna anpassa och göra förbättringar. Det här är något som Simon Westberg från Oppunda El är väl insatt i, och som han jobbar med varje vecka. Under första halvåret 2024 ansvarar Simon för projektet att installera trådlös mätteknik i de kommunalt ägda fastigheterna i Katrineholm.

Traditionellt sett mäter vi förbrukning i fastigheter genom ett trådbundet nätverk som till exempel M-bus, berättar Simon. Den tekniken funkar bra vid till exempel nybyggnation eftersom vi installerar systemet samtidigt som övrig teknik. I befintliga byggnader innebär det ju fler installationstimmar, så när upphandlingen från vårt kommunala bostadsbolag, KFAB, kom ut tyckte jag det fanns mycket bättre alternativ.

Det kommunala fastighetsbolaget i Katrineholm, KFAB, äger och förvaltar allt från lägenheter till skolor och servicehus. Utgångspunkten för upphandlingen var att installera trådbundna mätare i fastigheterna för att kunna mäta hur folk rör sig i lokalerna och på så sätt styra ventilation och belysning så det bättre passar verksamheten.

I stället för en traditionell trådbunden lösning presenterade Simon och Oppunda El en lösning som klarar mätning i samtliga kommunala fastigheter genom trådlösa sensorer. Mätdata skickas sedan till centralt placerade gateways och redovisas i en portal.

Simon förklarar:
Från början tänkte kommunen sig en traditionell trådbunden teknik, och det hade funkat bra till en enstaka fastighet. Men när man lägger till att det faktum att det gäller det kommunala bolaget med över hundra fastigheter så blir det en dyr och lite begränsad lösning. Vi presenterade i stället en trådlös lösning med LoRaWan där det blev möjligt att installera mätning av samtliga fastigheter.

Det här är ett trådlöst system som är enkelt att installera, väl beprövat i hela världen och som kan mäta i princip allt. Allt till en mycket lägre totalkostnad!

Oppunda El kommer under 2024 installera totalt 1200 sensorer samt elva gateways i KFABs fastigheter. Beroende på var de sitter kommer sensorerna mäta temperatur, fukt, elförbrukning, CO2 eller rörelse.

Ventilation och elförbrukning är bara en liten del av det man kan mäta trådlöst. Genom LoRaWan och Sensor Online kan fastighetsägare även mäta vattenförbrukning, fukt, PH, temperatur, CO2, nivå i sopkärl, vibrationer eller ljus. Med sensorer i sopkärl eller containrar vid fastigheten kan man undvika onödiga kostnader genom att anpassa tömning till när det behövs. Eller genom att mäta och varna vid låga temperaturer i fastigheter kan man förhindra kostsamma frysskador på vattenledningar. Och genom att mäta rörelse på kommunala idrottsanläggningar, kan man anpassa både belysning och underhåll.

I framtiden finns det även planer för andra typer av mätningar; när kommunen i Katrineholm ska anlägga en våtmark vill man kunna placera sensorer i marken för att mäta och analysera resultatet. Före, under och efter arbetets gång.

Simon och resten av gänget på Oppunda El ser många möjligheter inför framtiden.
Det här är ett smart system som också passar för bostadsrättsföreningar eller grupphusområden. Det finns knappt några gränser för vad vi kan mäta!

Genom LoRaWan och IoT-plattformen Sensor Online från Nodeledge ges fastighetsägaren total överblick över det som man vill mäta. Lösningen som Simon och Oppunda El tagit fram ingår i Elkedjans Smart Energi-koncept STYRA och kan installeras av Elkedjans elektriker över hela Sverige.