Företag

Privat

DELA+ för BRF/hyresrätt

DELA+ för BRF/hyresrätt

Mäta, spara, analysera

En komplett lösning för IMD. Minska era elabonnemangskostnader och få debiteringsunderlag där kostnader fördelas rättvist efter brukande. 

Med DELA+ har du en komplett lösning för IMD. Vad betyder det då? Med andra ord kan man säga att du mäter hur mycket varje hushåll i din BRF eller hyresfastighet gör åt och ska betala. Inte mer, eller mindre, utan bara så mycket som faktiskt går åt. Rättvist, eller hur?! Både styrelse och hushåll får koll på förbrukningen där kostnaden blir så mycket mer rättvis när den också blir individuellt baserad. Sammanlagt betalar alla mindre, men får mer.

Utöver detta; du behöver bara ett enda elabonnemang. Oavsett storlek på verksamheten eller hushållet har alla en sak gemensamt; vi behöver el. I grunden behövs ett elabonnemang med elleverantören som äger el­nätet. Utöver det behövs ett elavtal med en leverantör som säljer den faktiska elen.

Vad är DELA+?

DELA+ från Elkedjan är en komplett lösning för IMD. Det innebär en möjlighet för Brf och hyresfastigheter att få full koll och kontroll på fastigheten och förbrukningen. Med hjälp av DELA+ kan du skapa debiteringsunderlag i Excel format efter vad varje boende och näringsidkare förbrukar, som dessutom kan vara med och påverka sin egen förbrukning.

Hur fungerar IMD och gemensamhetsel?

IMD står för individuell mätning och debitering. I en typisk förening utan IMD får alla boende och näringsidkare dela jämnt på förbrukningskostnaderna. Med hjälp av individuell mätning, fördelas kostnaderna efter den egna faktiska förbrukningen. Samtliga boende och näringsidkare kan vara med och påverka den totala förbrukning­en och på så sätt göra stora besparingar. Mer rättvist, eller hur?

I större flerbostadshus blir det lätt många abonnemang och elavtal. Det är här gemensamhetsel kommer in. Genom att skaffa ett enda abonnemang som hela fastigheten delar kan stora besparingar göras genom att de fasta kostnaderna för de individuella abonne­mangen tas bort. Ihop med en IMD-lösning ger gemensamhetsel stora besparingar

För att få IMD och den lättanvända portalen att fungera och besparingarna att rulla in krävs hård­vara. Hjärnan i systemet är en insamlingsenhet av LoRaWAN-standarden. Det behövs en elmätare per lägenhet samt en gateway (kommunikationsenhet) i fastigheten. Runtom i lägenheterna och lokalerna sitter sedan olika mätare och sensorer som trådlöst skickar sina värden till insamlingsenheten. Den data som insamlingsenheten samlar in blir tillgänglig i portalen. En av fördelarna med LoRaWAN är att kabeldragning för kommunikation minimeras. Att dra kabel genom väggar och tak innebär ofta ett tidskrävande jobb. 

Minimal administration

En användarvänlig portal ger dig en bra överblick och en lösning som skapar debiteringsunderlag. Du slipper läsa av mätare manuellt och kan bara låta systemet sköta avläsningen samt skapa underlag. Vi använder oss av portalen Sensor-Online från Nodeledge som är ett lättöverskådligt, öppet och användarvänligt system. Du loggar in i portalen via din webbläsare och får direkt all info från din förening. Vill du kan du även ge boende och näringsidkare tillgång till portalen. Portalen fungerar lika bra på datorn som i mobilen.

Hur går det till att införa IMD?

Alla lägenhetsinnehavares elmätare nedmonteras och skickas tillbaka till nätägaren. Nya elmätare installeras som nu fastighetsägaren/föreningen äger. Eftersom de inte är knuta till något abonnemang används mätarna enbart internt för att kunna fördela ut kostnaderna i Senor-Online. Leverantören anmäler sedan till nätägaren att alla individuella elabonnemang ska sägas upp och ersättas med ett gemensamt abonnemang, gemensamhetsel.

Nätägaren behöver sedan godkänna detta innan IMD-systemet kan installeras. Produkter installeras av behöriga, riktiga elektriker. Produkter du sällan ser efter installatio­nen utan som jobbar för fullt i det tysta. Som får det att bara fungera! Vid installation av de nya trådlösa mätarna medför det strömavbrott, vilket föreningen kan informera hyresgästerna i god tid om.

När sedan mätarna och IMD-systemet är installerat och klart är det upp till föreningen att ta fram ett nytt elhandelsavtal. Varje lägenhetsinnehavare kan sedan få tillgång till portalen för att få full koll på sin förbrukning.

Finns det krav på IMD?

EU:s Energieffektiviseringsdirektiv ligger till grund för en ny svensk lagstiftning kring IMD. Sedan 1 december 2019 är det krav på att införa IMD av varmvatten i fler­bostadshus vid ombyggnad ”som innefattar en ny in­stallation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer”.

Från och med 1 juli 2021 är det också krav på att införa IMD av värme för flerbostadshus som förbrukar över 200 kWh/m²/år. För Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län gäller samma krav vid en förbrukning över 180 kWh/m²/år.

Det finns inga krav på IMD av el.

Läs mer på Boverket.

Vi har redan gemensamhetsel, kan vi införa IMD ändå?

Har du redan gemensamhetsel blir det oftast en smidigare övergång. Eftersom du redan genomfört en ombyggnation av elcentralen så behövs egentligen ”bara” nedmontage av elmätare och installation av nya mätare samt gateway. Kontakta våra riktiga elektriker för att se vad som gäller i just din förening.

Kan jag ha DELA+ i min bostadsrättsförening?

IMD vänder sig främst till bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Däremot fungerar det lika bra till kommersiella fastigheter, företag och industrier.

Ta kontakt med din närmsta riktiga elektriker från Elkedjan för att veta mer och hitta en lösning, unikt anpassad för dig.

Hur fungerar solceller tillsammans med IMD?

IMD tillsammans med solceller = sant. Solceller kombinerat med just IMD av el och gemensamhetsel är en riktigt bra investe­ring. Istället för att enbart använda den producerade solelen i de gemensamma utrymmena, kan du använda den till hela fastigheten. Ju större anläggning, desto större produktion och besparing. Med allt samlat i ett abonnemang kan du projektera för en större elproduktion och den enskilda lägenhets­innehavaren slipper den fasta elnätsavgiften.

Vårt råd är enkelt; när du gör en solcells-installation, satsa samtidigt på IMD. Det ökar din årliga avkastning markant, ofta upp emot det dubbla eller rentav det tredubbla!

Jag vill ha DELA+, hur gör jag?

  • Ta kontakt med din närmaste riktiga elektriker från Elkedjan för att gå igenom dina behov och få ett förslag och en offert på lösning.
  • Vi återkommer med ett förslag på lösning, unikt anpassad för dig.
  • Gillar du förslaget bokar vi en tid för installation.
  • Vi installerar din lösning, driftsätter och går igenom alla funktioner med dig.
  • Elmätare och övriga sensorer kan sedan enkelt avläsas via den användarvänliga portalen Sensor-Online.
  • Grattis! du har nu en framtidssäkrad fastighet med full kontroll på din förbrukning samt färdigt debiteringsunderlag.

Jag vill även ha STYRA+, funkar det?

Absolut, eftersom du redan har gateway och sensorer monterade är mycket redan förberett. Detta gör det möjligt att bygga på ditt IMD-projekt med IoT, enkelt va?

Läs mer om STYRA+

David förklarar DELA+

David förklarar DELA+

David Elmgren är affärsutvecklare inom Smart Energi på Elkedjan och arbetar dagligen med Elkedjans olika erbjudanden inom DELA och STYRA. Vi har bett honom ge ett exempel på en bostadsrättsförening med IMD och gemensamhetsel.

BakgrundBrf Elkedjan har 58 lägenheter samt två lokaler, en frisörsalong och en butik. Lägenheterna och lokalerna är fördelade på två liknande byggnader på samma tomt. Föreningens lägenhetsinnehavare samt lokaler har i dagsläget individuella elabonnemang från olika elleverantörer. Föreningen har även tagit beslut om att investera i en solcellsanläggning. 

Utmaning: Att minska de fasta avgifterna samt elförbrukningen i föreningen. De vill ha ett smidigt system för att skapa debiteringsunderlag av el samt mäta temperaturer i lägenheter för att ha koll och identifiera eventuella fel. Eftersom föreningen består av två byggnader är kommunikationen en utmaning. De vill även kunna nyttja den producerade solelen i föreningen så mycket som möjligt.

LösningIMD och gemensamhetsel installerades efter genomgång av lösningen av Elkedjans elektriker. Det installerades även en temperaturgivare per lägenhet. Lösningen blev med LoRaWAN som är en trådlös kommunikationsteknik som kan klara sträckor upp till 10 km i stadsmiljö. Eftersom föreningen består av två byggnader passar LoRaWAN perfekt då kabeldragning för kommunikation minimerades då kommunikationen mellan gateway och sensorer sker trådlös.

Med IMD och gemensamhetsel innebär det även att de nu kan installera en större solcellsanläggning. Eftersom föreningen kan använda den producerade solelen för hela fastigheten istället för att enbart använda den i de allmänna utrymmena. Det innebär även en snabbare återbetalningstid på IMD-systemet.

Så här blev det:Föreningen fick börja med att klubba igenom beslutet med IMD och gemensamhetsel på en föreningsstämma, eftersom föreningen inte självmant får ta ett sådant beslut. Det genomfördes en ombyggnation i elcentralen för att kunna gå över till gemensamhetsel. Leverantören anmälde sedan till nätägaren att alla individuella elabonnemang ska sägas upp och ersättas med ett gemensamt abonnemang, gemensamhetsel. Efter godkännande från nätägare nedmonterades alla elmätare och nya trådlösa mätare installerades som nu bostadsrättsföreningen äger. Eftersom elmätarna inte längre är knutna till något abonnemang används mätarna enbart internt för att kunna fördela ut kostnaderna via IMD-portalen. Vid installation av de nya elmätarna medförde det strömavbrott vilket föreningen hann informera om i god tid. Även inomhustemperaturgivare i varje lägenhet monterades.

När sedan mätarna och IMD-systemet var installerat och klart förhandlade föreningen till sig ett nytt elhandelsavtal för gemensamhetsabonnemanget. Varje boende och lokalinnehavare fick sedan tillgång till portalen för att följa sin förbrukning i realtid. Föreningen har nu full koll på förbrukningen och temperaturen per lägenhet och har nu skapat rapporter månadsvis som skickas vidare till förningens ekonomiska förvaltning för fakturering av förbrukningen.

Föreningen har i framtiden möjlighet att införa STYRA+ och kunna styra värmesystemets framledningstemperatur efter faktiskt inomhustemperatur, tack vara de installerade temperaturgivarna.

Korta fakta

Objekt: BRF med 58 lägenheter + en frisersalong och butik som hyresgäst.

Lösning: DELA+, Gemensamhetsel med individuell mätning och debitering, IMD.

Återbetalningstid inkl. solceller: 3,3 år