Företag

Privat

DELA+ för företag/Fastighet

DELA+ för företag/Fastighet

Mäta, spara, analysera

En komplett lösning för IMD. Få kontroll på din fastighet. Skapa debiteringsunderlag där kostnader fördelas rättvist efter brukande. 

Med DELA+ har du en komplett lösning för IMD. Produkter installeras av behöriga, riktiga elektriker. Produkter du sällan ser efter installatio­nen utan som jobbar för fullt i det tysta. Som får det att bara fungera!

En användarvänlig portal som ger dig en bra överblick och dessutom skapar debiteringsunderlag i Excel format. Både fastighetsägare och hyresgäster får koll på förbrukningen där kostnaden blir så mycket mer rättvis när den också blir individuellt baserad. Sammanlagt betalar alla mindre, men får mer. 

Vad är DELA+?

DELA+ från Elkedjan är en komplett lösning för IMD. Det innebär en möjlighet för kommersiella fastigheter att få full koll och kontroll på fastigheten och dess förbrukning. Med hjälp av DELA+ kan du skapa debiteringsunderlag efter vad varje hyresgäst förbrukar, som dessutom kan vara med och påverka sin egen förbrukning.

Hur fungerar IMD?

IMD står för individuell mätning och debitering. I en typisk fastighet utan IMD får alla hyresgäster dela jämnt på förbrukningskostnaderna. Med hjälp av individuell mätning, fördelas kostnaderna efter den egna faktiska förbrukningen. Samtliga hyresgäster och näringsidkare kan vara med och påverka den totala förbrukning­en och på så sätt göra stora besparingar. Mer rättvist, eller hur?

För att få IMD och den lättanvända portalen att fungera och besparingarna att rulla in krävs hård­vara. Hjärnan i systemet är en insamlingsenhet av LoRaWAN-standarden. Det behövs elmätare samt en gateway (kommunikationsenhet) i fastigheten.

Runtom i fastigheten sitter sedan olika mätare och sensorer som trådlöst skickar sina värden till insamlingsenheten. Den data som insamlingsenheten samlar in blir tillgänglig i portalen. En av fördelarna med LoRaWAN är att kabeldragning för kommunikation minimeras. Att dra kabel genom väggar och tak innebär ofta ett tidskrävande jobb för. 

Minimal administration

En användarvänlig portal ger dig en bra överblick och en lösning som skapar debiteringsunderlag. Du slipper läsa av mätare manuellt och kan bara låta systemet sköta avläsningen samt skapa underlag.

Vi använder oss av portalen Sensor-Online från Nodeledge som är ett lättöverskådligt, öppet och användarvänligt system. Du loggar in i portalen via din webbläsare och får direkt all info från din fastighet. Vill du kan du även ge hyresgästerna och näringsidkare tillgång till portalen. Portalen fungerar lika bra på datorn som i mobilen.

Hur går det till att införa IMD?

Alla hyresgästers elmätare nedmonteras och skickas tillbaka till nätägaren. Nya elmätare installeras som nu fastighetsägaren äger. Eftersom de inte är knuta till något abonnemang används mätarna enbart internt för att kunna fördela ut kostnaderna i Senor-Online. Leverantören anmäler sedan till nätägaren att alla individuella elabonnemang ska sägas upp(om det finns) och ersättas med ett gemensamt abonnemang, gemensamhetsel.

Nätägaren behöver sedan godkänna detta innan IMD-systemet kan installeras. Produkter installeras av behöriga, riktiga elektriker. Produkter du sällan ser efter installatio­nen utan som jobbar för fullt i det tysta. Som får det att bara fungera! Vid installation av de nya trådlösa mätarna medför det strömavbrott.

När sedan mätarna och IMD-systemet är installerat och klart är det upp till fastighetsägaren att ta fram ett nytt elhandelsavtal. Varje hyresgäst kan sedan få tillgång till portalen för att få full koll på sin förbrukning.

Finns det krav på IMD?

EU:s Energieffektiviseringsdirektiv ligger till grund för en ny svensk lagstiftning kring IMD. Sedan 1 december 2019 är det krav på att införa IMD av varmvatten i fler­bostadshus vid ombyggnad ”som innefattar en ny in­stallation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer”.

Från och med 1 juli 2021 är det också krav på att införa IMD av värme för flerbostadshus som förbrukar över 200 kWh/m²/år. För Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län gäller samma krav vid en förbrukning över 180 kWh/m²/år.

Det finns inga krav på IMD av el.

Läs mer på Boverket.

Vi har redan gemensamhetsel, kan vi införa IMD ändå?

Har du redan gemensamhetsel blir det oftast en smidigare övergång. Eftersom du redan genomfört en ombyggnation av elcentralen så behövs egentligen ”bara” nedmontage av elmätare och installation av nya mätare samt gateway. Kontakta våra riktiga elektriker för att se vad som gäller i just din fastighet.

Kan jag ha DELA+ i min fastighet?

IMD vänder sig främst till bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Däremot fungerar det lika bra till kommersiella fastigheter. Har du flera hyresgäster, men du inte vet hur mycket energi varje hyresgäst gör av med? Genom DELA+ kan du få full koll på förbrukningen för varje hyresgäst, dessutom kan du skapa debiteringsunderlag i portalen. Hyresgästerna kan givetvis få tillgång till portalen för att följa sin förbrukning och på så vis kunna påverka den.

Ta kontakt med din närmsta riktiga elektriker från Elkedjan för att veta mer och hitta en lösning, unikt anpassad för dig.

Hur fungerar solceller tillsammans med IMD?

IMD tillsammans med solceller = sant. Solceller kombinerat med just IMD av el och gemensamhetsel är en riktigt bra investe­ring. Istället för att enbart använda den producerade solelen i de gemensamma utrymmena, kan du använda den till hela fastigheten. Ju större anläggning, desto större produktion och besparing. Med allt samlat i ett abonnemang kan du projektera för en större elproduktion och den enskilda hyresgästen slipper den fasta elnätsavgiften.

Vårt råd är enkelt; när du gör en solcells-installation, satsa samtidigt på IMD. Det ökar din årliga avkastning markant, ofta upp emot det dubbla eller rentav det tredubbla!

Jag vill ha DELA+, hur gör jag?

  • Ta kontakt med din närmaste riktiga elektriker från Elkedjan för att gå igenom dina behov och få ett förslag och en offert på lösning.
  • Vi återkommer med ett förslag på lösning, unikt anpassad för dig.
  • Gillar du förslaget bokar vi en tid för installation.
  • Vi installerar din lösning, driftsätter och går igenom alla funktioner med dig.
  • Elmätare och övriga sensorer kan sedan enkelt avläsas via den användarvänliga portalen Sensor-Online.
  • Grattis! Du har nu en framtidssäkrad fastighet med full kontroll på din förbrukning samt färdigt debiteringsunderlag.

Jag vill även ha STYRA+, funkar det?

Absolut, eftersom du redan har gateway och sensorer monterade är mycket redan förberett. Detta gör det möjligt att bygga på ditt IMD-projekt med IoT, enkelt va?

Läs mer om STYRA+

David förklarar DELA+

David förklarar DELA+

David Elmgren är affärsutvecklare inom Smart Energi på Elkedjan och arbetar dagligen med Elkedjans olika erbjudanden inom DELA och STYRA. Vi har bett honom ge ett exempel på en kommersiell fastighet med IMD.

Bakgrund: Fastigheten AB har 25 hyresgäster fördelat på fem byggnader vid ett köpcentrum. Byggnaderna ligger på samma tomt inom cirka 500 meters avstånd. Fastighets AB har idag koll på den totala förbrukningen för respektive byggnad och läser av sina elmätare manuellt en gång i månaden, där de sedan gör en snittförbrukning som hyresgästerna faktureras efter.  

Utmaning: De vill ha ett smidigt system för att skapa debiteringsunderlag av el samt mäta temperaturer hos varje hyresgäst för att ha koll på byggnaderna. De vill även kunna mäta elförbrukning på alla ventilationsaggregat för att kunna analysera förbrukningen och identifiera eventuella fel. Eftersom affärsområdet består av fem byggnader är kommunikationen en utmaning.

Lösning: IMD installerades efter genomgång av lösningen av Elkedjans elektriker. Det installerades även en temperaturgivare hos varje hyresgäst samt en elmätare på varje ventilationsaggregat. Lösningen blev med LoRaWAN som är en trådlös kommunikationsteknik som kan klara sträckor upp till 10 km i stadsmiljö. Eftersom affärsområdet består av fem byggnader passar LoRaWAN perfekt då kabeldragning för kommunikation minimerades då kommunikationen mellan gateway och sensorer sker trådlöst till portalen.

Så här blev det: Fastigheten AB har nu full koll och kontroll på vad respektive hyresgäst förbrukar samt temperaturer. Fastigheten AB har skapat rapporter månadsvis som skickas vidare till Fastigheten AB:s ekonomiska förvaltning för fakturering av förbrukningen. Allt sköts automatiskt och hyresgästerna har fått tillgång till portalen för att kunna följa sin egen förbrukning och inomhustemperatur för att kunna påverka sin förbrukning. Hyresgästerna får nu betala för sin faktiska förbrukning istället för snittförbrukningen som var tidigare, mer rättvist helt enkelt. Tack vare att de har blivit mer medvetna om sin faktiska förbrukning har hyresgästerna gjort en energibesparing på cirka 5%. Fastigheten AB kunde med hjälp av elmätarna monterade på ventilationsaggregaten även noterat att de var i drift långt efter verksamhetstiderna. Fastigheten AB justerade drifttiderna på ventilationen samt vissa temperaturinställningar.

Fastigheten AB har i framtiden även möjlighet att införa STYRA+ för att exempelvis kunna styra värmesystemets framledningstemperatur efter faktiskt inomhustemperatur, tack vare de installerade temperaturgivarna.

Korta fakta

Objekt: Kommersiell fastighet med 25 hyresgäster fördelat på 5 byggnader.

Lösning: DELA+, Gemensamhetsel med individuell mätning och debitering, IMD.

Besparing: 5% energibesparing för hyresgästerna och 10% energibesparing efter justering av ventilationen.