Företag

Privat

Jemtel Mätare 2 2 16 9 Svv

Har ni funderat på IMD?

Frågan kom från Elkedjans elektriker när han var på plats hos en bostadsrättsförening i Östersund. Med 26 lägenheter och en frisörsalong som hyresgäst, samt stigande elpriser, behövde föreningen hitta en lösning där elkostnaden fördelades efter förbrukning.

Simon Fornander, projektledare på Jemtel, del av Elkedjan, berättar:
– Efter tipset från vår elektriker som besökt fastigheten tog jag kontakt med bostadsrättsföreningen för att få veta mer. Jag hade rätt bra koll på hur individuell mätning och debitering, IMD, funkar och jag har bland annat varit med på Elkedjans utbildning i våras. Vi har installerat IMD i vår egen fastighet tidigare, men det här är vårt första större projekt.

Efter en genomgång på plats tog Simon fram ett förslag som innebar att föreningens totalt 28 elabonnemang skulle slås ihop till ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten. Från nya individuella elmätare går sedan information via en centralt placerad gateway till portalen Sensor-Online från Nodeledge. Där fördelas sedan kostnaden efter hyresgästens egen förbrukning. Debiteringsunderlag skickas från portalen till föreningens ekonomisystem som fakturerar ut till de boende.

– Med gemensamhetsel kombinerad med individuell mätning och debitering, IMD, betalar de boende bara för den egna förbrukningen. Ett mycket mer rättvist system, förklarar David Elmgren, affärsutvecklare inom Elkedjans koncept Smart Energi. Han fortsätter:
– En positiv effekt är att vi oftast ser en minskning av den totala energiförbrukningen, ibland upp till 30 procent, när de boende ser och kan mäta förbrukningen på ett tydligare sätt.

Simon Fornander avslutar:
– Det här är vårt första större projekt inom IMD och vi kan konstatera att ju fler lägenheter en förening har – desto större är den ekonomiska vinningen. Vi har dessutom offererat installation av solceller och det är en bra kombination. Solceller, gemensamhetsel och IMD är en riktigt bra investering!

 

Med IMD och en centralt placerad gateway kan man även mäta förbrukning av vatten och värme. Har föreningen till exempel uppvärmning genom fjärrvärme, så kan man sätta en temperaturgivare i varje lägenhet för att på så sätt centralt kunna sänka behovet av värme in i fastigheten.

Vill du att vi berättar mer?