Företag

Privat

Mät och spara både el och pengar. Så här enkelt är det.

Många bostadsrättsföreningar kan nog känna igen sig i behovet att mäta och fördela kostnader för sin elförbrukning. De har hyfsad koll på vad de vill, eller kanske rentav måste göra. Men hur de ska gå till väga är lurigare. Hur gör de enklast? Hur får de bäst koll på sin elförbrukning?

BRF Kungsfågeln i Strängnäs ville få koll och kontroll på sin elförbrukning, inte minst givet dagens elpriser, men även för att kunna vara så rättvis som möjligt när de debiterar de boende i fastigheterna. Olika boende gör så klart åt olika mycket el.

Det var då föreningen fick höra om elinstallatören Lykil, del av Elkedjan, och hur Lykil hjälpt andra föreningar med DELA som är ett av Elkedjans olika koncept inom Smart Energi. Ett samtal senare var elektrikern Magnus Löfberg från Lykil på plats för att göra en grundlig genomgång av föreningens förutsättningar och behov. Magnus berättar:

Med 104 lägenheter fördelat på sju fastigheter såg jag direkt att här kunde vi verkligen hjälpa till. Både med att mäta och att hjälpa dem att spara el. Vet de vad som förbrukar mest energi, då vet de var de kan spara.

Tillsammans med Elkedjan tog Lykil fram en offert baserad på mätsensorer och portalen Sensor-Online. All data som samlas in blir lätt att få koll på. Ur portalen kan föreningen hämta ut statistik och mycket mer. BRF Kungsfågelns blev även positivt överraskade över att installationen inte innebar stora ingrepp i fastigheten.

Med våra 107 lägenheter såg vi ju kilometervis med kabel, hål i väggar och åtskilliga timmar installation framför oss, berättar styrelsen.

Fördelen med produkter från Nodeledge är att hela installationen är trådlös. Trådlösa sensorer mäter elförbrukningen i varje lägenhet och skickar sedan upp all data till portalen Sensor-Online. Full koll, enkelt.

Styrelsen fortsätter:
Installationen av elektrikerna gick både fortare och blev billigare än vad vi tänkt oss. Portalen är mycket lättanvänd och ger mersmak. Redan efter fem dagar kunde vi utläsa att en lägenhet hade förbrukat 3,5 kWh och en annan 116 kWh. Snacka om koll!

Magnus Löfberg, projektledare hos Lykil, summerar Elkedjans koncept DELA, Nodeledge och Sensor-Online i tre punkter:

Enklare än man tror. Installationen är trådlös, minimalt med kablar, minimalt med ingrepp på fastigheten. Lätt att komma igång i portalen.

– Ju mer vi kan mäta desto mer vet vi. Full koll gör att bostadsrättsföreningen lättare kan ta rätt beslut och inte minst spara rejält med el. Dessutom blir debiteringen till de boende mycket rättvisare.

– Skalbar lösning. Det går enkelt att lägga till fler sensorer, inte bara för el utan även för att mäta till exempel temperatur och vatten. Allt samlat i samma portal.

Att mäta och dela energi är en del av det Elkedjan kallar Smart Energi och benämns ofta med IMD (Individuell mätning och debitering). En helhetslösning som energieffektiviserar din fastighet och kapar kostnader.

Inom begreppet Smart Energi skapar Elkedjan helhetslösningar med både laddmöjligheter, solel, lagring av el, delning av gemensamhetsel och mycket mer. Lösningar där alla delar samarbetar optimalt. Allt installerat av riktiga elektriker som kan el.
Läs mer om Smart Energi här.

BRF Kungsfågeln Strängnäs Mäta-Styra el

"Ju mer vi kan mäta desto mer vet vi. Full koll gör att föreningen lättare kan ta rätt beslut och inte minst spara rejält med el."