Företag

Privat

Styra Sv Web

STYRA+

Bara hos Elkedjan. Ingen annanstans

Mäta, spara, styra

En komplett lösning för IoT.
Med STYRA+ kan du kapa effekttoppar och sänka energiförbrukningen. Du får full koll och kontroll via portalen som gör det enkelt att skapa automationer för att kunna styra din fastighet.

Med Elkedjans IoT-lösning STYRA+ kan du energieffektivisera din fastighet genom att styra dina energilaster. Du kan skapa funktioner och sätta gränsvärden för att få till en specifik styrning och för att börja spara energi.

STYRA+ fungerar lika bra för den kommersiella fastigheten med flera hyresgäster som för Lantbruket, Industrifastighet, Brf eller hyresfastigheten. Och installationen görs alltid av en riktig elektriker. En trygghet för dig.

Företag / Fastighet

Med STYRA+ kan du få full koll och kontroll på din förbrukning och energikostnader. Styr värmesystemet efter faktisk inomhustemperatur.

Läs mer >>

Lantbruk / Industri

Kapa effekttoppar. Styr din truckladdning efter aktuellt effektuttag. Skapa gränsvärden och styrfunktioner som är anpassad för just din anläggning.

Läs mer >>

BRF / hyresrätt

Tycker samma hyresgäst alltid att det är kallt? An­vänd systemet för att ta reda på om något behöver åtgärdas eller om temperaturen faktiskt stämmer.

Läs mer >>