Företag

Privat

El till tvillingteleskop

El till tvillingteleskop

Att fixa kraftmatning till en förbrukare är vardagsmat. Men när förbrukaren är unik i sitt slag blir man extra nyfiken. Onsala tvillingteleskop är ett sådant projekt. Med deras snabbhet och millimeterprecision kommer forskare över hela världen att kunna öka kunskapen om bland annat jordens rörelse.

ELKEDJANMEDLEM
WALTER HANSSON EL - KUNGSBACKA

Vi ringer Henrik Åsander på Walter Hansson El i Kungsbacka, som är projektansvarig och har levererat ström till tvillingteleskopen.

Berätta mer om projektet
Onsala tvillingteleskop kommer att mäta jordens rörelser med hjälp av svarta hål och avlägsna galaxer… eller något sådant, säger Henrik och skrattar. Jag har pratat med forskarna men det är avancerade grejer. De är i alla fall Sveriges del i ett internationellt teleskopnätverk där 20 länder är inblandade. Det har varit tyskar, spanjorer, kineser på plats. Det finns liknande teleskop på exempelvis Hawaii, Azorerna och Svalbard. Varje teleskop är 13 meter i diameter och de ligger ca 75 meter från varandra på samma udde som det äldre 25-metersteleskopet.

Vad har Walter Hansson El gjort?
Vi har försett varje teleskop med 250 Ampere styck. Vi även gjort kanalisationen med kabelbrunnar, brandlarm, fiberanslutning osv. Eftersom parabolerna behöver så mycket kraft har serviscentralen bytts för att säkra upp i kundens anslutningspunkt.
Eftersom teleskopen ständigt är uppkopplade och observerar dygnet runt, året runt, så har vi säkrat med UPS. Det är en omedelbar batteribackup som förser teleskopen med el för de nödvändigaste funktionerna när strömmen faller. Sedan har vi också levererat en reservkraftstation med ett aggregat på 300 Ampere.

Vad har utmaningen varit med projektet?
Potentialutjämning, så kallat åskskydd, var den största utmaningen i projektet. Teleskopen står på berg och vi har borrat 20 hål a 10 meter djupa för jordledare. Dessa är sedan förstärka med exempelvis kopparplåtar.
Sedan är inte alla dagar ute vid kusten lika vackert som på bild... Vindpinade elektriker har jobbat hårt i höststormarna.

Hur länge har ni arbetat med detta?
Vi har gjort jobb på Råö rymdobservatorium, som idag heter Onsala rymdobservatorium, sedan… 70-talet tror jag att det är. Projekt Onsala tvillingteleskop tog lite drygt 2 år från start till slutbesiktning.

Läs mer om tvillingteleskopen på Chalmers hemsida: http://www.chalmers.se/sv/centrum/oso/nyheter/Sidor/Onsalas-tvillingteleskop-startklara.aspx