Företag

Privat

Hela arenan

Hela arenan

Ystad i november. Mörkt, men ändå med tydliga ljusglimtar på alla plan. Ystad Arena lyser upp, om inte hela tillvaron, så en stor del av Ystad. Den lysande väggen, som kan ändras i färg, sticker verkligen ut. Men det är långt ifrån bara väggen som sticker ut. Det är hela arenan och vad den gör och kommer att göra för sport och handbollsstaden Ystad. Badhuset är redan i full drift. Bakom alla el - och belysningslösningar står Lindstens El med Johnny Petré.

ELKEDJANMEDLEM
LINDSTENS EL - TOMELILLA

- Det här är ett av de mest kvalificerade uppdrag som vi har genomfört. Flöden, ventilation, styrsystem och begränsat med utrymme. Vi har varit med i hela processen, skapat alla ellösningar från början… entrésystem, passersystem, skåplås, belysning, ljusdesign, drunkningslarm… Vi har kommit in i själva i badhuset med bassängerna och Johnny pekar bort mot kamerorna till drunkningslarmet och fortsätter; 
- Kamerorna läser konstant av hela bassängen. Dataprogrammet tolkar rörelsemönstren och känner av om något inte stämmer. Det larmar direkt och pekar också samtidigt ut var i bassängen larmet gått. Vi har faktiskt fått fler uppdrag på grund av att vi har den här kompetensen. Bland annat i Hyllie Badhus i Malmö.

Hur fick ni det här projektet?

- Vi har gjort flera badhus tidigare, så det var säkert en bidragande orsak. Samtidigt är vi duktiga på kvalificerade helhetslösningar, det gäller alltifrån offentliga byggnationer till industrier. Vi är ofta med i ett mycket tidigt skede i jämförelse med andra installatörer. Diskuterar totalbudget och vilka resurser som ska läggas på el och styrsystem. Jag är säker på att det är en fördel, framförallt för kunden, men givetvis också för oss. Den öppna dialogen gör att vi kommer nära våra kunder.
Relation är A och O.

Hur går uppföljningen till?

- Vi har månadsvisa möten, där vi redovisar kostnader. I och med att teknikutvecklingen går så snabbt, så gör vi ofta justeringar under själva byggnationen. Justeringar som kan göra slutresultatet bättre. I det här fallet handlade det bland annat om LED-lösningar som inte fanns när vi startade projektet.

Service är nästa del. Hur ska vi kunna göra det ännu bättre? Hur ska vi kunna sänka totalkostnaderna ytterligare? Det gäller att förstå komplexiteten i en byggnads livslängd, där el är en viktig faktor. Det här är ett synsätt som präglar oss avslutar Johnny.

 

Om Lindstens El

Lindstens El är ett familjeföretag med 125 anställda. Man har installationsverksamhet i Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Sjöbo, Lund och Landskrona. Lindstens El driver även två butiker som ingår i Elkedjan. Huvudkontoret ligger i Tomelilla. - Vi försöker att vara lokala. Vi vill vara nära, ta ansvar och göra samhällsnytta. Kommuner och industrier är våra baskunder. Vi har hög kompetens när det gäller styrsystem och fastighetsautomation. Vi tror även mycket på ljussättning i det offentliga rummet. Vi har nyligen anställt en ljusdesigner som aktivt skapar idéer och säljer hem sin kunskap på vår marknad.

Vi brinner för att vara med människor, ute hos våra kunder. Vi trivs i det samspelet. Relationer och kunskap är helt avgörande i framtiden. Vi säljer lösningar, inte enskilda installationer. Vi ser installationen som en bas för framtida engagemang, något som gynnar både kunden och oss. Vi står för kunskap rakt igenom verksamheten. Från projekt ända ut till våra fakturor. Det är lösningarna ur ett kundperspektiv som är betyder något, inte antalet ”skruv och mutter” som vi redovisar på våra fakturor. Det struntar kunden egentligen i.

Johnny om Elkedjan Teknik
Vad är Elkedjan Teknik för dig?

- Vi är delägare och kan vara med och påverka.

Vi har dessutom en gemensam historia som sträcker sig bakåt ända till 1966. Det är tryggt och ärligt rakt igenom. 
Vad är absolut bäst?

- Medarbetarna och den känslomässiga närheten.

Vi måste bli ännu bättre på att vårda vårt gemensamma varumärke tillsammans med Elkedjan Butik.