Företag

Privat

Med KNX sparar hamnen 30%

Med KNX sparar hamnen 30%

Hamnen är nästan lite ödslig. I bakgrunden har de två kranarna tagit paus (man har precis lastat timmer på ett ryskt fartyg). Belysningen i masterna är släckta, men tänds automatiskt vid behov.

ELKEDJANMEDLEM
STEN NILSSON EL - KARLSHAMN

- Sedan vi installerade KNX i masterna har hamnen sparat 30% per år om man jämför med den tidigare energiåtgången. Orden är Fredrik Nilssons på Sten Nilsson El i Karlshamn.- Vi har jobbat länge med hamnen i Karlshamn, närmare femtio år. Numer gör vi bara speciella projekt. Vi installerade KNX i samtliga master 2013. Innan dess brann belysningen hela nätterna, nu styrs den helt efter de behov som finns. Vi sköter även alla kranar, strömskenor och ställverk. Just strömförsörjningen var en utmaning när den nya kranen togs i bruk 2013. Vi tar oss vidare längre in i hamnen, mot den nyakranen. Fredrik hoppar upp på en trave gjutjärnsplåtar. När bilden är tagen pratar vi vidare.

- Vi jobbar aktivt med energibesparing på alla plan, inte bara inom hamnen, utan lika mycket när det gäller våra övriga kunder. Vi har bland annat genomfört EKO-förstudier hos Mc Donalds, Karlshamns Kommun och Sparbanken i Karlshamn. På Luve, som tillverkar kylsystem, är redan en EKO-belysning i drift. Här är besparingen 30%! En annan stor kund är Södra Cell, där vi länge varit en partner när det gäller el och elteknik. När vi lämnar hamnen börjar det skymma. Belysningen i masterna tänds som på ett tecken. KNX-lösningen fungerar precis som den ska.

Om Sten Nilssons El 
Sten Nilssons El har både installationsverksamhet och butik. Båda belägna precis utanför Karlshamn. Man är totalt 14 medarbetare fördelat på installation, butik och kontor/administration.

 

Fredrik Nilsson varvar sin tid mellan kontoret och fältet. - Jag trivs ute hos våra kunder. Jag tycker service är den enskilt viktigaste delen i vår verksamhet. Då räknar jag inte med vår kunskap, den tar jag som självklar. Kunderna köper i många fall en installation, men det slutar ofta med att man vill ha hjälp med alla delar… en lösning. Vår starka sida är bredden, vi klarar det mesta. Från kvalificerade styrsystem inom industrin till rena konsumentinstallationer. eknikinnehållet kommer att fortsätta växa. Det gäller även energibesparing. Kunden vet vilka problem man vill lösa, men inte hur. Det är vi rustade inför avslutar Fredrik Nilsson.

Fredrik om Elkedjan 
Vad är Elkedjan för dig? 

- Alla vi som är medlemmar… vi är oss själva, våra egna. Med stark support från alla på vårt huvudkontor.

Vad är absolut bäst? 
Man har helheten, ifrån butik till installation. Vi kan däremot bli bättre på att ta hjälp av varandra i större omfattning. 
Sedan måste vi som elektriker lära oss att sälja bättre. Och inte minst måste vi tala om vad vi gör.. vad Elkedjan gör. Berätta och visa.