Företag

Privat

DSC05398 1 Web

Hårds Transport, Ljungby

Installeras snart!

Installeras snart!

Under försommaren 2024 installeras ny belysning i Hård Transports lagerlokaler i Ljungby. Belysningen kommer att styras med en rörelsesensor och bytet innebär att man använder hälften så många armaturer, från 242 stycken T5 lysrör till 121 stycken LED-armaturer med IP-klassning 23.

 

Kund: Hårds Transport, Ljungby

Installeras: Preliminärt datum, maj 2024

Installatör: ELTT, Ljungby

Tidigare belysning: 242 st armaturer T5 lysrör

Ny belysning: 121 st IP 23 industribelysning LED

Styrning: Rörelsesensor Master/Slav

Energibesparing: 72%

Återbetalningstid: 3,8 år

Lysrörsutfasningen innebär att mängder av gamla lysrörsarmaturer ska bytas ut. I många miljöer innebär det att arbetsljuset blir betydligt bättre.

Inför en installation görs en energikalkyl av elektrikern. I det här fallet räknar man med en energibesparing på minst 70 procent när man byter från lysrör till LED.