Intresserad av solceller?

 • FYLL I DINA UPPGIFTER i solcellskalkylatorn ovan, därefter skickas dina uppgifter till din närmaste Elkedjan-elektriker. Obs, det här är endast en förfrågan och du förbinder dig inte till något köp.
 • DU BLIR KONTAKTAD. Vi går igenom din anläggning tillsammans för att se vilka behov och möjligheter du har. 
 • OFFERT. Du får offert och lösningsförslag.
 • BYGGLOV ELLER INTE? Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för besked.
 • GODKÄNN OFFERT.
 • SOLCELLSBIDRAG. Ansök om bidrag för solceller, grönt teknik bidrag (gäller privatpersoner).
 • MONTERING OCH INSTALLATION.
 • BYTA ELMÄTARE? Om det behövs håller vi kontakten med ditt elnätsbolag.
 • KLART. Och du, vi finns kvar för support även efter att din anläggning startats igång. Vi är proffs på det vi gör.

Vill du att vi berättar mer?

Allt du behöver är ett tak...

Vi erbjuder färdiga lösningar på solcellsanläggningar och tillsammans kommer vi överens om vilken storlek som passar just dig.

Med Elkedjan får du en stabil och långsiktig elektriker, som finns nära dig även för service och support efter installation. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om solenergi och erbjuder rådgivning, leverans av ledande produkter och såklart en säker installation.

Här är några bra saker att tänka på:

 • SÖDERLÄGE. Det optimala är att montera solcellspaneler på ett södertak. Solcellspaneler riktade mot väst och öst fungerar också, men energiutbytet minskar.
 • LUTNING. Taket bör ha en lutning på 10-50 grader mot horisontalplanet.
 • SNÖ. I områden med mycket snö är det bra med en lutning som får snön att glida av. Mängden el som går att producera beror även på var i landet solcellerna sätts upp. 
 • SKUGGOR. Effektivast blir det om solcellerna skuggas så lite som möjligt - kolla gärna i förväg hur skuggor från träd, skorstenar, byggnader etc. påverkar. Begränsad skugga tidigt och sent på dagen stör inte så mycket.
 • VÄXELRIKTARE. Det är bra att ha plats för en växelriktare nära anläggningen; på en vind eller liknande.

Hur fungerar solceller?

När solenergin utnyttjas för produktion av elektricitet används solceller. De består av moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel - allt täckt med glas. När elektroner i halvledarmaterial träffas av dagsljus laddas de med energi, börjar flöda genom materialet och framställa likström. 

Likströmmen omvandlas därefter till växelström i en växelriktare så att den kan anslutas till elnätet. Modulerna av solceller är ofta i storleken ca 1 x 1,65m och kan kopplas ihop till stora enheter för montering på exempelvis hustak. 

Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas den till elektricitet i form av likström, som sedan förvandlas till 230 V växelström för elnätet. Beroende på anläggningstyp kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per m² och år. Solenergi kan även tas tillvara i en så kallad solfångare för produktion av värme. 

Jo, vi har tillräckligt med sol!

Trots ett ganska mörkt vinterhalvår har vi i Sverige utmärkta förutsättningar för att utnyttja solenergin. Solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. Och faktum är att solceller har högre effekt vid lägre temperaturer. Solcellsmodulerna blir inte lika varma här som på sydligare breddgrader och är därför effektiva även i Sverige. 

Solenergi är den energi som kommer från solens ljus - en ofantlig, förnybar energikälla som vi blir allt bättre på att utnyttja. Jordklotet nås av kolossala 173 000 terawatt solenergi. Oavbrutet. Det är drygt 10 000 gånger världens sammanlagda energiåtgång på cirka 15 terawatt per år. 

FAQ - Vanliga frågor

Hur funkar solceller?

När solenergin utnyttjas för produktion av elektricitet används solceller. De består av moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel - allt täckt med glas. När elektroner i halvledarmaterial träffas av dagsljus laddas de med energi, börjar flöda genom materialet och framställa likström. 

Likströmmen omvandlas därefter till växelström i en växelriktare så att den kan anslutas till elnätet. Modulerna av solceller är ofta i storleken ca 1 x 1,65m och kan kopplas ihop till stora enheter för montering på exempelvis hustak. 

Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas den till elektricitet i form av likström, som sedan förvandlas till 230 V växelström för elnätet. Beroende på anläggningstyp kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per m² och år. Solenergi kan även tas tillvara i en så kallad solfångare för produktion av värme. 

Vilka bidrag och stöd kan jag få?

Investeringsstöd
Energilagringen kan ske i olika batterilösningar och till en sådan lösning kan du få ett speciellt investeringsstöd. Du kan dessutom ansöka om statliga bidrag och stöd när du investerar i en egen solcellsanläggning. Att producera egen el kan även ge skattelättnader, för såväl större fastighetsägare som privatpersoner. Vilket gör att det idag kan vara rentav lönsamt att vara solcellsproducent. 

Avdrag för Grön Teknik
Gäller både arbete och material när allt går via elektrikern som installerar. Annars gäller avdraget endast arbetet. Avdraget görs direkt på din faktura och gäller 20% på solceller och 50% på energilagring och laddboxar. Maxbelopp att söka för är totalt 50.000:-/år och person. Resekostnad är ej avdragsgillt. Läs mer om aktuella krav, maxbelopp och möjligheter till stöd hos Skatteverket.

Elcertifikat
Gör det mer lönsamt att producera förnybar el. Du som producerar egen el från solceller kan ansöka om elcertifikat som du sedan kan sälja på öppna marknaden. Certifikatet delas ut av staten och du kan få ett certifikat för varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar. 

Lönar det sig med solceller?

Att räkna hem investeringen i en egen solcellsanläggning har blivit betydligt enklare de senaste åren. Dels har kostnaderna för solceller minskat, dels har teknikutvecklingen gjort produkterna bättre och effektivare. Solceller har idag en livslängd på 30-40 år och dessutom högre verkningsgrad än tidigare. Med en återbetalningstid på ca 10-12 år kan du räkna med många år av ren vinst. 

Du sänker även dina elräkningar när du producerar egen el. Om du får el över då? Ja då kan du sälja den vidare till elbolagen. 
Vill du hellre spara elen som blir över? Då ska du lägga till en batterilösning, så du kan lagra den extra energin och använda den när det behövs.

Ett räkneexempel: en 15m² stor yta av solcellsmoduler (ca 12 moduler) genererar ca 2800 kWh/år. Med andra ord ett bra komplement till elen från ditt elbolag.

Vad är solceller gjort av?

Solceller är moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel - allt täckt med glas.

Påverkas solcellerna av skugga?

Effektivast blir det om solcellerna skuggas så lite som möjligt - kolla gärna i förväg hur skuggor från träd, skorstenar, byggnader etc. påverkar. Begränsad skugga tidigt och sent på dagen stör inte så mycket.