Företag

Privat

Lagraplus Panel Portal Sv

LAGRA+

Bara hos Elkedjan. Ingen annanstans.

Skapa, lagra, dela

En komplett lösning för energilagring. I villan, på företaget eller i lantbruket. Med LAGRA+ kan du kapa effekttoppar, dela och sälja överskottet på el och balansera din elförbrukning.

Med Elkedjans energilösningar SKAPA och LAGRA+ kan du bli självförsörjande på el. Du kan minska andelen köpt el när du lagrar överskottet från dina solceller och använder på kvällen. Du kan köpa el när det är billigt och sälja när den är dyr. Och du kan få intäkter för att bidra till ett balanserat elnät. 

Så enkelt är det att komma igång
(och spara pengar) med LAGRA+

 

Nummer-ett

Vi gör tillsammans en analys av ditt energibehov.

Vi tar fram ett nuläge, men även ett scenario inför framtiden.

Utifrån analysen tar vi fram ett antal väl utvalda lösningar.

Inte efter en standardmall, utan från just dina förutsättningar och behov.

Det kan vara olika kombinationer av det vi kallar SMART ENERGI.

Hur du kan SKAPA din egen el (solceller), LAGRA din el, LADDA fordon eller maskiner, STYRA din el och till och med DELA din el (och tjäna pengar).

Det här är vår hemmaplan som riktiga elektriker.

Tillsammans med dig mejslar vi fram den absolut bästa lösningen.

Och även en plan för hur du kan bygga vidare på den i framtiden.

Det kan mycket väl vara så att du börjar med just LAGRA+, för att sedan ta steg för steg mot att bli självförsörjande.

Vi tar fram alla underlag (och vi inkluderar även eventuella stöd eller bidrag du kan få).

Tillsammans med dig gör vi sedan en tidplan.

Vi installerar och ser till att alla delar verkligen fungerar som de ska.

Samtidigt går vi givetvis igenom allt med dig, så att du vet hur det fungerar i praktiken.

Den sista och kanske viktigaste punkten; vi finns där för dig efter installationen.

Service, rådgivning, bollplank.

Vi är riktiga elektriker. Inget annat. Det här är vår hemmaplan.

 

Företag / Industri / Fastighet

Anslut laddpunkter och egenproducerad el. Investera i ett batterilager som är flexibelt, framtidssäkrat och anpassat till din fastighet och verksamhet.  

Läs mer >>

Lantbruk

Med LAGRA+ kan du investera i ett batteri, ansluta det till elnätet och välja en styrning av batteriet som ger reservkraft och är optimerat för just ditt batteri och ditt lantbruk.

Läs mer >>

Villa / BRF

Kombinera med nya eller befintliga solceller, anslut din elbilsladdning. En framtidssäker investering som bidrar till ett balanserat elnät och ger ekonomisk nytta. 

Läs mer >>

Vill du att vi berättar mer?

LAGRA+ en del av SMART ENERGI

LAGRA+ ingår som en av fem delar i det vi kallar SMART ENERGI. De andra delarna är SKAPA, LADDA, STYRA och DELA.

Fem ord och fem delar. Allra bäst som en hel kedja. men de fungerar även som enstaka delar. Vi hjälper dig att skapa SMART ENERGI utifrån dina krav och önskemål. Utan att du behöver vara insatt i all teknik. Den står vi för.

Vi står även för kunskapen och tryggheten. Prata med din närmaste elektriker så berättar vi gärna mer och ser hur vi kan hjälpa just dig. 

Vi är riktiga elektriker över hela Sverige.

Header Smart Energi

 

Varför är LAGRA+ så bra?

Med LAGRA+ väljer du själv hur du vill använda din batterilagring. Koppla till fordonsladdning eller reservkraft. Använd elen för eget bruk – eller använd det du behöver och sälj resten.

Genom att kombinera med egenproducerad elenergi som till exempel solceller har privatpersoner rätt till Grön Teknik avdrag. Läs mer på skatteverket.se

LAGRA+ som energilösning är flexibel, framtidssäkrad och alltid kundanpassad. Den fungerar lika bra för villan med solcellsanläggning som för industrin eller lantbruket som investerar för en driftsäker och ekonomiskt hållbar framtid.

Vi tar ansvar hela vägen. Från råd till installation och service. Vi går igenom dina behov tillsammans och kollar på hur det ser ut idag, men också imorgon. Därefter tar vi fram ett förslag på en anpassad lösning för just dig. När vi är överens tar våra elektriker hand om all installation. Och vi finns här som bollplank om några frågor dyker upp.

 

Liten ordlista

Optimering av elpris, effekttoppar och stödtjänster. Det är några av de ord som nämns i samband med el och batterilagring. Vi har samlat några av dem i en liten ordlista.

Elprisoptimering

Du kan köpa el och ladda batteriet när elpriset är lågt. Du använder den lagrade elen, eller säljer den, när priset är högt. Obs, du måste ha elavtal med timprisdebitering.

Flexibilitetsmarknader

För batterilager innebär det att tillfälligt öka sin produktion vid effekt- och kapacitetsbrist och erbjuda mer el på nätet. Du får en intäkt för den sålda elen.

Frekvensreglering

Batteriet hjälper med automatik till att jämna ut belastningen på elnätet. Det bidrar därmed till att skapa stabilitet och harmoni i energisystemet.

Kapa effekttoppar

Det är viktigt att kapa effekttopparna om du har ett elnätsabonnemang med effekttariffer, det vill säga om din elavgift baseras på månadens högsta effektuttag. Ditt batteri bidrar då till minskade kostnader genom att skjuta till el när din elanvändning är hög.

Genom att använda ett batterilager för att jämna ut eller kapa effekttopparna kan du även undvika en höjning av huvudsäkringen i din fastighet. 

Stödtjänstmarknad

Med förvaltnings- och stödtjänster genom Elkedjans LAGRA+ kan du ansluta ditt batteri på tillgängliga stödtjänstmarknader och på så sätt få en löpande intäkt. 

Utjämna belastningen

Genom att ansluta ditt batteri till elnätet hjälper det till att jämna ut belastningen. När det är hög belastning på nätet hämtas el från ditt batteri och när belastningen är för låg i nätet skickas el tillbaka till batteriet.